Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
108/2021
Virallinen nimi:
Karjalan kulttuurin Viena-seura
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kulttuurikeskus Nadezhda ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nadezhda Imatova, Julija Filippova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen aikana päästiin sopimukseen tulevasta yhteistyöstä. Kummatkin osapuolet ovat kiinnostuneita yhteisten festivaalien, konserttien ja työpajojen järjestämisestä, sekä Vienanmeren Karjalan kauppareittien ja ekologisten matkojen tutkimisesta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
108/2021
Virallinen nimi:
Vienan reitti ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kulttuurikeskus Nadezhda ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nadezhda Imatova, Julia Filippova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen aikana kumppanit jakoivat tietoa valmistuneista hankkeista ja käynnissä olevista aloitteista. Keskustelimme yhteistyömahdollisuuksista yhteisten tapahtumien toteuttamisessa (mukaan lukien vaihtoretket, festivaalitoiminta). Päätimme jatkaa viestintää käytettävissä olevien viestintäkanavien kautta.
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy