Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
207/2021
Virallinen nimi:
Ympäristö- ja Yhteisötaide Pyry ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Jamalin Nenetsian I. Shemanovskin museo- ja näytelykeskus, valtiollinen laitos
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Sergei Baranov, Galina Gurjanova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kansainvälinen taidefestivaali "Porojen maa"

Ympäristötaidehankeen suunnittelu 2021-22. Toteutus syyskyyssa 2022 Salehardin kaupungissa Jamalin niemimaalla. Yhteisö- ja ympäristötaidehanke eri alueilla Salehardin kaupunkia. Venäläinen osapuoli toimittaa oheismatereriaalia ja ehdotuksia kohteiksi, jotka toteutetaan etänä ja mahdollisuuksien mukaan paikan päällä syyskuussa 2022. Mukana 3-5 suomalaistaiteilijaa.
Suunnittelu ja toteutus tapahtuu Suomessa Ympäristö- ja yhteisötaide Pyry ry:n nimissä. Kordinattoreina Suomessa Tuija Hirvonen-Puhakka ja Pertti Karjalainen. Tapahtuman kesto syksyllä 2022 Salehardissa 7-10 päivää.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy