Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
208/2021
Virallinen nimi:
Kizhin valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen museo-luonnonpuisto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen metsämuseo Lusto
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Mahdollisen yhteistyökumppanin Suomen metsämuseo Luston kanssa päädyimme neuvotteluissa sopimukseen yhteistyön jatkamisesta ja ensimmäisten tapahtumien järjestämisestä yhteisen hankkeen ”Metsäkulttuuri” puitteissa. Yksi tällaisista tapahtumista on kansainvälinen seminaari ”Puurakentamisen taito, perinteet ja tulevaisuus”, joka järjestetään syyskuussa 2021 Kizhin museo-luonnonpuiston alueella. Osapuolet esittelivät esitystensä aiheet ja päättivät puhujista. Seminaariin kutsutaan asiantuntijoita molemmista maista. Koronavirustilanne ei tule vaikuttamaan seminaarin toteuttamiseen. Osapuolet sopivat etukäteen mahdollisista seminaarin vaihtoehtoisista toteuttamistavoista sekä keskustelivat tulevaisuuden yhteistyösuunnitelmista, kuten näyttelyiden järjestämisestä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä