Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
210/2021
Virallinen nimi:
Venäjän tiedeakatemian arkisto, valtiollinen tiedelaitos
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen Kansallisarkisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Frolov, Dmitri
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätettiin 22.1.2020, että aletaan valmistella Venäjän tiedeakatemian arkiston ja Kansallisarkiston yhteistyösopimusta sellaisten asiakirjojen tunnistamisesta ja kopioimisesta, jotka liittyvät Suomen ja Venäjän historiaan. On tehty selvitys Venäjän tiedeakatemian arkiston asiakirjojen aiheista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä