Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
169/2021
Virallinen nimi:
Vologdan alueen valtiollinen draamateatteri
Neuvottelukumppanin organisaatio:
sadsongskomplex:fi ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Joel Geronik
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Käytiin neuvottelut. Yhteistyön mahdollisuus on epäselvä, sillä hankkeen rahoitusmuoto ei ole selvillä. Sadsongskomplex:fi ry suunnittelee näytöksien ohjaamista venäläisissä teattereissa. Meidän kiinnostuksemme liittyy nykyaikaiseen dramaturgiaan sekä teatterimme näytösten esittämiseen Suomessa tai onlinenä. Tätä yhteistyön vaihtoehtoa ei ehdotettu Suomen puolelle ja keskustelemme täydessä laajuudessa.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy