Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
242/2021
Virallinen nimi:
A.Gorkin keskitetty aikuiskirjasto, kunnallinen kulttuurilaitos
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Inkeri Klubi ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Viola Heistonen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

27. elokuuta A. Gorkin keskitetyn aikuiskirjaston edustajat pitivät suomalaisten partnerien kanssa online-neuvottelut projektista "Siperia-Suomi Rännelän taiteessa". Neuvottelut järjestettiin Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin puitteissa.

Vuonna 2021 tulee täyteen 100 vuotta suomalaista syntyperää olevan neuvostoliittolaisen taiteiljan Toivo Vasilevits Rännelän syntymästä. Vuodesta 1931 vuoteen 1995 hän asui Siperiassa (hänen perhettään vainottiin ja heidät karkotettiin Krasnojarskin alueelle. Siperiasta ei kuitenkaan tullut taiteilijalle karkotuspaikka vaan kotimaa täynnä erityistä voimaa, urhoollisuutta ja majesteettista kauneutta, jota hän loihti kankaillensa. Taiteilijan juhlavuoden puitteissa A. Gorkin aikuiskirjastossa järjestetään Toivo Rännälille omistettu tapahtumakokonaisuus, jonka elämänkohtalo yhdistää kaksi maata.

Neuvottelujen aikana keskusteltiin yhteisistä suunnitelmista projektin toteuttamiseksi: molemminpuolinen tiedonvaihto, ja suomalaisten partnerien osallistuminen projektin tapahtumiin online-muodossa.

Projekti "Siperia-Suomi Rännälin taiteessa" mahdollistaa Siperian ja Suomen välisen kulttuuritoiminnan valottamisen Toivo Rännälin taiteen popularisoinnin kautta ja avartaa Siperian ja Suomen välistä kulttuurista kanssakäyntiä. Lisäksi projekti tutustuttaa suomalaista yleisöä Siperian taiteeseen ja kulttuuriin, mikä mahdollistaa kulttuuris-historiallisten siteiden vahvistamisen ja kulttuuriperinnön säilyttämisen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
242/2021
Virallinen nimi:
Inkeri Klubi ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
A.GORKIN KESKITETTY AIKUISKIRJASTO, KUNNALLINEN KULTTUURILAITOS
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Кирпиченко Наталья Николаевна / Kirpuchenko Natalia
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Olemme erittäin tyytyväisiä neuvotteluun A. GORKIN KESKITETYN AIKUISKIRJASTON kanssa, joka koskee hanketta "Siperia-Suomi Rännälin teoksissa" Inkerin suomalaista alkuperää olevan neuvostoliittolaisen taiteilijan Toivo Vasilyevich Rännelin 100-vuotisjuhlan yhteydessä.

Inkeri klubi on kiinnostunut aiheesta, koska taiteilija Toivo Rännäli on Inkerin suomalainen ja Inkeri klubin tavoite on ollut alusta asti tehdä Inkeri ja Inkeriläisyys tutuksi niin yleisesti Inkerin kansan historian, kuin myös yksityisten henkilöiden kertomuksien kautta.

Voimme sanoa, että meidän yhteistyömme Krasnojarskin A. Gorkin keskitetty aikuiskirjaston kanssa on jo mukavasti alkanut. Tämä on erittäin mielenkiintoinen projekti, koska se yhdistää kaksi maata Venäjän ja Suomen ja yhdistävänä henkilönä on lahjakas taiteilija Inkeristä Toivo Rännäli!

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä