Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
244/2021
Virallinen nimi:
MADEI, kulttuuri- ja valistushanke
Neuvottelukumppanin organisaatio:
IC-98
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Patrik Söderlund
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Anastasia (kulttuuris-sivistävä hankkeesta MADEI) hahmotteli perusajatuksen taidehankkeelle, jonka tarkoitus on etsiä yhtäläisyyksiä saamelaisten ja nenetsien välillä. Tämä ajatus on lähtökohta IC98:n perustan määrittelylle, joka on IC98:n digitaalisen työn pohjalla.

Tästä eteenpäin Anastasia ja ryhmä IC98 aloittavat kirjeenvaihdon ja keskustelun, jonka lopputuloksena molemmat osapuolet toivovat pääsevänsä yhteiseen näkemykseen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä