Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
177/2021
Virallinen nimi:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Viipurin historialliskulttuurinen Lenin museokeskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nadezhda Zabavskaya
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja elämysmatkailu päätti järjestää yhteistyössä Lahden historiallisen museon ja Suoja- Säätiön kanssa tilat "Talikkala Köyhien kaupunki" -näyttelyn esille saamiseksi Lahdessa syyskuussa, kun samoihin aikoihin Lahdessa toteutuu vuoden 2022 Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Tiedotamme etukäteen tulevasta näyttelystä aktiivisesti.

22.4.-24.4.2022 Järjestämme Viipuriin seminaari/talkootyömatkan, jossa Suoja-Säätiön, Lahden historiallisen museon ja Kansallisarkiston edustajat, tutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan Viipurin historiallis-kulttuurisen Lenin-museon Viipurin suomalaiskautta koskevaan kotiseutututkimukseen.

Viipurin Lenin-museo on haastanut jo aiempina vuosina suomalaiset yhteistyöhön vuoden 1918 Suomen sisällisodan tapahtumien tutkimusten jatkamisessa mm. joukkohaudoissa lepäävien uhrien kohtaloiden, henkilöllisyyksien ja joukkohautojen sijainnin selvittämiseksi arkistotutkimuksen avulla. Huhtikuun 2022 seminaarissa pohdimme, miten työtä voidaan jatkaa ja ylläpitää yhteistä talkootyöperinnettä hautamuistomerkkien säilyttämisessä ja alueiden siistinnässä. Huhtikuun 2022 seminaarimatka toimii myös syksyllä Suomeen tuotavan Talikkala-näyttelyn tunnetuksi teossa.

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja elämysmatkailu kehittää "Ylinen Viipurintie"-hanketta yhdessä viipurilaisten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että Viipurin ja Karjalan Kannaksen suomalaiskauden kohteista kehittyy vetovoimaisia, suomalaisia kiinnostavia matkailukohteita suomalaisille historian ja kulttuurin harrastajille.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
177/2021
Virallinen nimi:
Suomi-Venäjä-seuran Tampereen osasto ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Viipurin Lenin-museo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nadezhda Zabavskaja
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomalaisten vuoden 1918 uhrien hautausmaan ja muistomerkin kunnostus Viipurissa. Viipurissa sijaitsee vuoden 1918 sisällissodassa surmansa saaneiden suomalaisten hautausmaa ja vuonna 1961 pystytetty hautamuistomerkki. Alue on päässyt hoitamattomana metsittymään. Alueen ja muistomerkin kunnostamiseksi on suunniteltu kulttuurifoorumin projektia suomalaisten ja viipurilaisten yhteistoiminnaksi. Tarkoituksena on järjestää pandemiatilanteen salliessa hautausmaalla ja muistomerkillä yhteiset siivoustalkoot, asiaan liittyvä seminaari Viipurissa ja tutustumiskierros sisällissodan merkittäviin tapahtumapaikkoihin Viipurissa. Seminaarissa on tarkoitus koota viimeisin tutkimustieto Viipurin tapahtumista keväällä 1918. Myös joukkohautaan haudattujen suomalaisten nimiä pyritään selvittämään ja mahdollisesti liittämään haudalle.
Viipurilaisen Talikkalan kaupunginosan historian näyttelyn esillepano Suomessa Lahdessa ja Tampereella.
Suomalaisen osapuolen käännösapu näyttelyjen rakentamisessa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä