Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
192/2021
Virallinen nimi:
VALTION HISTORIALLIS-ARKITEHTONINEN JA TAITEELLINEN ULKOILMAMUSEO ”KAZANIN KREMLI”
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen kansallismuseo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Elina Anttila
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena tehtiin useita päätöksiä näyttelyjen järjestämisestä Suomen kansallismuseon varoista Kazanin Kremlin museoalueelle vuosina 2022-2024:
1. laatia aikataulu yhteiselle työlle (vastuunjako kumppanien kesken, näyttelyasiakirjojen valmistelu, pyöreän pöydän aiheiden määrittely, työaikojen hyväksyminen jne.);
2. määritellä rahoituksen lähteet;
3. hyväksyä työryhmä vaihtovierailuille esineiden valitsemiseksi ja näyttelypaikkojen nimeämiseksi.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy