Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
258/2021
Virallinen nimi:
Studio Gorgona
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kulttuuriyhdistys Sillat ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Riikka Oksanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Haluamme kiittää Kulttuurifoorumin järjestäjiä tästä mahdollisuudesta, tapaaminen oli erittäin tuottelias! Neuvottelut olivat onnistuneet!

Onnistuimme muodostamaan perusajatuksia ja suuntia yhteisille hankkeillemme, sekä keskustelemaan yhteistyön vaiheista. Lisäksi onnistuimme selvittämään hankkeen toteuttamiseen vaadittavat resurssit, keskustelimme organisaatioiden omista panoksista ja lisäresursseista, jotka ovat käytettävissä menestyksekkään yhteistyön jatkamiseen.

Tapaamisen lopputuloksena pääsimme osapuolten kanssa sopimukseen useiden hankkeiden toteuttamisesta!

1. Vuodelle 2021 on suunnitteilla Leningradin alueen Sosnovy Borin ja Turun kaupungin sosiokulttuuristen aloitteiden kestävän kehityksen strateginen kokous marraskuussa 2021, jonka puitteissa muodostetaan kansainvälisen festivaalin organisointitoimikunnan työryhmä, käsitellään kaikki kysymykset festivaalin järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyen, allekirjoitetaan vaadittavat sopimukset, luodaan tarvittavat yhteistyökontaktit, valitaan alueet, työstetään hankehakemuksia jne.

2. Kansainvälisen nykytaiteen ja -kulttuurin festivaalin järjestäminen ja toteuttaminen vuosina 2022-2023 Leningradin alueen kaupungin Sosnovy Borin ja Turun kaupungin alueilla.

Festivaalin pääteemoja ovat nykytaiteen ja kulttuurin kehitys, luonnosta huolehtiminen sekä kotiseudun historian säilyttäminen ja popularisointi!
Odotamme innolla Venäjän Kulttuurisäätiön tukea vuoden 2021 haussa!

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy