Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
186/2021
Virallinen nimi:
Kolin kulttuuriseura ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan kansantaiteen ja kulttuurialoitteiden keskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Varvara Aleksandrova Feklistova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätimme neuvotteluissa, että Kolin kulttuuriseura ry pyrkii osallistumaan vuonna 2023 Karjalan residenssien (Petroskoi, Sortavala, Kostamus) yhteisnäyttelyyn. Näyttelyn teema on operatiivinen muisti. Kolin kulttuuriseura ry hakee vuonna 2022 rahoitusta näyttelyyn osallistumiseen. Jos rahoitus saadaan, hakee Kolin kulttuuriseura ry syksyn 2022 residenssihaussaan taiteilijaa, joka osallistuu yhteisnäyttelyyn. Taiteilija kutsutaan Kolin taiteilijaresidenssiin työskentelemään teeman operatiivinen muisti pohjalta. Residenssissä syntyneet teokset osallistuvat yhteisnäyttelyyn.

Syksyllä 2021 Kolin kulttuuriseura ry ja Karjalan tasavallan kansantaiteen ja kulttuurialoitteiden keskus järjestävät kaksi etätapaamista, joissa ne jatkojalostavat hankeideaa.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
186/2021
Virallinen nimi:
Taiteen edistämiskeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan kansantaiteen ja kulttuurialoitteiden keskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Varvara Aleksandrova Feklistova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Tänä vuonna jatketaan yhteistyötä ja keskusteluja verkossa. Residenssien välistä yhteistyötä jatketaan myös seuraavana vuonna ainakin verkossa, esimerkiksi Kolin Ryynäsen taiteilijoiden kuratoriaalinen verkkotapaaminen petroskoilaisen asiantuntijan kanssa, mahdollisesti taiteilijoiden verkkotapaamiset, mikäli asiasta kiinnostuneita on. Ensi vuonna residenssihaun yhteydessä on oma kohdennettu haku, mikä tähtää residenssivaihto-ohjelmaan.
Triennaalin ensimmäisen tapahtuman ajankohdaksi päätettiin vuosi 2023. Triennaalin sisällöstä ja yksityiskohdista jatketaan keskusteluja. Seuraavassa verkkotapaamisessa on mukana toimijoita kaikista kolmesta Karjalan tasavallan taiteilijaresidenssistä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä