Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
188/2021
Virallinen nimi:
Taiga-taidevierailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Rauhan-aukion museo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Maria Ilbeykina
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankesuunnitelmaa aletaan laatimaan vuosille 2022-2023. Tulemme toteuttamaan residenssi/näyttelysuunnitelmaa Krasnojarskiin sekä ympäristötaide-koulutus-suunnitelmaa nuorille taiteen opiskelijoille Krasnojarskin Rauhan-aukion museon ja Ympäristö- ja yhtesötaide Pyry ry:n nimissä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy