Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
214/2021
Virallinen nimi:
Lappeenrannan museot
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Pietarin kaupungin historian museo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Päivi Partanen, Satu Ståhlberg, Mikko Pirinen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Jelena Guron luontotila -näyttely

Keskustelimme digitaalisen tai konkreettisen näyttelyn toteuttamisesta Pietarin kaupungin historiallisen museon Jelena Guro -kokoelmista. Lappeenrannan museot oli enemmän kiinnostunut konkreettisen näyttelyn järjestämisestä omissa tiloissaan aikaisintaan vuonna 2024. Digitaalisen näyttelyn toteuttaminen on nykyisen EU-saavutettavuuslainsäädännön puitteissa haastavaa ja kallista. EU velvoittaa suomalaisten julkisten toimijoiden verkkomateriaaleilta saavutettavuutta näkö- ja kuulovammaisille. Kuvailutulkkaus, ruudunlukuohjelman toimiminen verkkosisällössä ja tekstitys tulisi digitaalisesti tuotetussa verkkomateriaalissa olla toteutettu. Lappeenrannan museoiden kokoelmissa ei ole suoraan Jelena Guroon liittyvää materiaalia.

Sovittiin, että Pietarin kaupungin historiallinen museo lähettää Lappeenrannan museoille esine- ja kuvaluettelot kokoelmiensa Jelena Guroa koskevasta materiaalista sähköpostitse neuvottelujen jälkeen.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy