Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
279/2021
Virallinen nimi:
Novgorodin valtiollinen yliopisto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
AXIIO Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Elli Niaria
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Yhteistyökumppani löytyi 9.9. Sovittiin tieteellisen yhteistyön muodostamisesta sekä yhteistyöprosessin käynnistämisestä lisätyn todellisuuden puiston ”Veliky Novgorodin muinaismuistot” luomiseksi. Vierailujen ja jaetun etätyön aikana suunnitellaan puiston taide-esineiden design ja prototyypit. Esitellään multimediallisia prototyyppejä taide-esineistä Veliky Novgorodin väestölle.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy