Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
224/2021
Virallinen nimi:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Vuokkiniemen Kylätalo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Julia Filippova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Jatkamme yhteistyötä venäläisten osapuolten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Vienan reitin matkailupalvelujen kehittämiseksi ja aktiivisen rajojen molemmilla puolilla toimivien verkostojen työn tunnetuksi tekemiseksi järjestämällä alueelle retkiä. Vuoden 2022 ohjelmaan kuuluu kulttuurimatkojen järjestäminen perinteisille kyläjuhlille ja uusiin kunnostettuihin nähtävyyskohteisiin. Valmistaudumme siihen, että Vienan reitin ympärille kehittynyt suomalais-venäläinen toimijaverkosto on näkyvästi esillä Lahdessa syyskuussa 2022 pidettävässä kulttuurifoorumissa.

Valmistaudumme järjestämään alueelle luontoretkiä, joissa tutustutaan Kalevalan Kansallispuistoon ja Kostamuksen luonnonpuistoon. Teemme puistojen historiaa tunnetuksi Suomessa osana vuosikymmeniä jatkunutta Itärajaamme Suomen ja Venäjän puolella valtakuntien rajaan rajoittuvia ikimetsien, luonnosuojelualueiden kehittämistyötä osana ainutlaatuisen kulttuuriperinnön säilyttämistyötä. Pyrimme siihen, että alueen kulttuuriperintöön ja luonnon suojeluun perustuva ekomatkailu edistää rajan pinnan luonnon suojelua ja ekomatkailua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
224/2021
Virallinen nimi:
Kulttuurikeskus Sreda, Vuokkiniemen kylätalo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
1. Vienan reitti ry, 2. Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu, 3. Kulttuurikeskus Nadezhda ry, 4. Runolaulu-Akatemia
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
1. Paavo Keränen ja Marja Kynkäänniemi, 2. Antti Holopainen, 3. Nadezhda Imatova, 4. Pekka Huttu-Hiltunen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

"Kulttuurikori"

Neuvottelujen tuloksena päästiin sopimukseen neljän eri suomalaisen partnerin kanssa (Vienan reitti ry, Kulttuurikeskus Nadezhda ry, Runolaulu-Akatemia ja Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu (Antti Holopainen)):
*Yhteisten "Sommelo"-festivaalien järjestäminen - Runolaulu-Akatemia
*Kyläjuhlien järjestäminen Pirttilahdella, Ponkalahdella ja Latvajärvellä - Vienan reitti ry
*Kursseja kanteleen soittajille, lauluryhmille ja runonlaulajille Kuhmossa ja Vuokkiniemen kylässä - Runolaulu-Akatemia
*Infotaulut runonlaulajien kyliin - Vienan Reitti ry
*Kulttuurikeskus Nadezdan "Kylyn pätsi" projektiin osallistuminen, sadonkorjuujuhlan "Kuokan kolkajaiset" toteuttaminen Vuokkiniemessä ja yhteisten konserttien toteuttaminen Savonlinnassa - Kulttuurikeskus Nadezhda ry
*Yhteisten vaellusretkien järjestäminen Köynäskoskelle ja Lietosaarille, kulttuuriohjelmia - Antti Holopainen
*Vierailu Kalevalan kansallispuistoon - Antti Holopainen

Suunnittelemme yhteistyötä aktiivisesti kaikkien partnerien kanssa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
224/2021
Virallinen nimi:
Runolaulu-Akatemia
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kulttuurikeskus Sreda, Vuokkiniemen kylätalo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Julia Filippova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Sovimme, että yhteistyötä suunnitellaan tulevalle kaudelle aikaisempaa enemmän. Olemme yhteydessä myöhemminkin, kun suunnitelmat tarkentuvat. Yhteistyön sisältönä ovat ennen kaikkea kultturimatkailun kehittäminen, kulttuuriperinteen tutkimus sekä kulttuuriperintöalaan liittyvä koulutus. Lisäksi pohdittiin yhteistyöhankkeen mahdollisuutta tulevaisuudessa.

1. Kulttuurimatkailun alalla yksi operaatio on bussimatkan toteuttaminen Vuokkiniemeltä ja Kostamuksesta Kuhmoon, kesällä 2022. Tällöin matkan aiheena voisi olla osallistuminen Sommelon kursseille, ainakin kuorokoulutukseen, runolaulukurssille ja kansantanssikoulutukseen. Todettiin että viisumien hankkiminen on suhteellisen kallista Vuokkiniemen monille asukkaille, ja suunniteltiin että mahdollisesti suomalainen osapuoli voisi avustaa tässä. Ainakin tätä selvitetään.

2. Kulttuuriperinteen tutkimus tarkoittaa yhteistyötä perinteentaitajien haastatteluiden järjestämisessä Vuokkiniemen ja Kostamuksen alueella. Runolaulu-Akatemia voi järjestää pienimuotoisia tutkimusmatkoja ja tallennustilanteita alueelle.

3. Koulutuksen alueella pohdittiin, sen lisäksi mitä sovittiin Sommelon kursseihin liittyen, että mahdollisesti Runolaulu-Akatemia voisi järjestää koulutusta Vuokkiniemellä. Tällöin etuna olisi se, että matka-, majoitus-, ja kuljetuskustannuksia ei syntyisi ollenkaan siinä mittakaavassa kuin jos koulutus olisi Suomen puolella. Yksi mahdollisuus olisi järjestää tällaista koulutusta talvella tai keväällä 2022. Se voisi linkittyä Sommelon koulutuksen kanssa, niin että alkukoulutus olisi Vuokkiniemellä ja jatkokurssit, ehkä pienemmälle ryhmälle tai ryhmille, olisivat Kuhmossa.

4. Uutena ideana esitettiin EU-rahoituksen hakemista, esimerkiksi Leader-hankkeen muodossa, kulttuurimatkailun ja kylämatkailun kehittämiseen tulevana talvena. Sovittiin, että Runolaulu-Akatemian puolesta selvitellään tällaista mahdollisuutta. Hanke tukisi hyvin Euroopan neuvoston kulttuurireitti-idean toteuttamista Singing Heritage Route -aloitteeseen liittyen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
224/2021
Virallinen nimi:
Vienan reitti ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Vuokkiniemen kylätalo, Viena-seura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Paavo Keränen, Marja Kynkäänniemi ja Julia Filippova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa sovittiin seuraavaa:
- Vuokkiniemen kylätalon ja Viena-seuran edustajat osallistuvat etäyhteydellä Vienan reitti ry:n järjestämään vienalaisen kulttuurin tapahtumaan 6.-7.11.2021 Domnan pirtillä Kuivajärvellä. Tapahtumassa mm. Suomen puolella Kerttu Lammassaaren ja Vienan puolella Ljudmila Tihonovan vienalaisten kansanpukujen näyttely (nukkenäyttely).
- Vuokkiniemen kylätalon ja Viena-seuran edustajat osallistuvat ensi kesän 2022 Vienan reitti ry:n järjestämään kulttuuripatikointiin, Rautiaisen myllyn iltatapahtumaan ja Jussi Huovisen muistokonserttiin. Kataja-ryhmä esiintyy sekä myllyillassa että Jussi Huovisen muistokonsertissa.

- Vuokkiniemen kylätalo, Viena-seura ja Vienan reitti ry järjestävät patikointitapahtuman Vuokkiniemestä Köynäskoskelle kesällä 2022.
- Tuleviin yhteistyöprojekteihin kuuluvat myös infotaulujen pystyttäminen Köynäskoskelle ja Kivijärven kylään.
- Vienan reitti ry sai kutsun vierailla Ponkalahden ja Pirttilahden kylissä järjestettävissä kyläjuhlissa.
- Vienan reitti ry osallistuu myös entiseen tapaan Latvajärven proasniekkaan.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä