Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
298/2021
Virallinen nimi:
Marin tasavallan T. Evseeville nimetty kansallismuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomen kansallismuseo / Museovirasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna-Mari Virtanen, Sanna Valoranta-Saltikoff
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomen kansallismuseon ryhmän kanssa käytyjen neuvottelujen aikana käytiin yksityiskohtaisemmin läpi projektia "Pyhän linnun siipien alla". Projektin tavoitteena on luoda videokierros ja valokuvanäyttely. Videokierrokseen sisältyy video, joka yhdistää marilaista kaupunkimaisemaa ja perinteistä marien kulttuuria. Videokierroksen kokonaiskesto on noin 15-20 minuuttia. Valmista videokierrosta tullaan näyttämään Suomessa. Videoesityksen paikan määrittää Suomen kansallismuseo. Mari Elin tasavallassa videokiertueen esittely tapahtuu fyysisen valokuvanäyttelyn taustalla Mari Elin tasavallan T. Evseevin kansallismuseon tiloissa. Valokuvanäyttely vastaa videokierroksen pääasiallista sisältöä ja sisältää mahdollisuuden siirtyä lyhyisiin temaattisiin videoihin. Sen esittely Venäjällä on mahdollista alueiden välisessä kulttuurifoorumissa "Uutta kulttuurissa" - vuosittaisessa tasavallan tapahtumassa, joka on omistettu vuoden tuloksille, sekä Volgan liittovaltion museoiden neuvoston jäsenten suunnittelemien tapahtumien puitteissa.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
298/2021
Virallinen nimi:
Suomen kansallismuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Marin tasavallan T. Evseeville nimetty kansallismuseo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kurochkina Svetlana; Baidimirov Dmitry
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelu 298: Marin tasavallan T. Evseeville nimetty kansallismuseo ja Suomen kansallismuseo

Hankeneuvotteluun osallistuivat Suomesta amanuenssi Anna-Mari Immonen Kokoelmat ja tutkimus -yksiköstä ja museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoff Yleisötyö ja tapahtumat -yksiköstä

Yhteystiedot:
anna-mari.immonen@kansallismuseo.fi
sanna.valoranta-saltikoff@kansallismuseo.fi

Marin tasavallan T. Evseeville nimetyn kansallismuseon työryhmä esitteli Pyhän linnun siiven alla -hanketta. Tarkoituksena on tuottaa fyysinen valokuvanäyttely, joka on esillä Marin tasavallassa sekä video, jossa yhdistyy urbaani marilainen kaupunkikuva sekä siellä näkyvä perinteinen marilainen kulttuuri. Videoesityksen kokonaispituus on noin 15–20 minuuttia. Videota voidaan näyttää Suomessa. Suomen kansallismuseo miettii sopivaa paikkaa ja tilaisuutta esitykselle riippuen videon valmistumisajankohdasta.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy