Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
269/2021
Virallinen nimi:
Pietarin A. Pushkinin lastenkeskikirjasto, valtiollinen kulttuurilaitos
Neuvottelukumppanin organisaatio:
IBBY Finland
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna Sidorova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

1. Kasvokkainen tutustuminen.
2. Tiedonvaihto nykyisistä ja suunnitelluista hankkeista.
3. Keskustelua yhteishankkeen toiminnan mahdollisuuksista.

Suomalainen osapuoli tukee hanke-ehdotusta nro. 1 "Kirjailijoita lapsille". Sovittiin:
1) otetaan yhteyttä kirjailijoihin, jotta saadaan tietää virtuaalisten- ja kasvokkaisten tapaamisten palkkiot;
2) lasketaan budjetin kokonaismäärä (virtuaalisille ja kasvokkaisille tapaamisille);
3) etsitään mahdollista rahoitusta;
4) liitytään hankekumppaneina Suomen kirjastoihin ja Pietarin Suomen instituuttiin
Tässä me tarvitsemme Foorumin apua. Voitteko mahdollisesti auttaa projektiapurahan saamisessa hankkeen toteuttamiseksi.

Hankkeen nro. 2 kohdalla kollegat suosittelivat ottamaan yhteyttä suoraan FILI:in.
Jos foorumi auttaa järjestämään verkkokokouksen FILI:n asiantuntijoiden kanssa, olisimme kiitollisia.

Sovimme myös alustavasti osallistumisesta lukutuntikampanjaan syyskuussa 2022.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy