Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
157/2021
Virallinen nimi:
Joensuun kaupunki, Kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimisto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna Tomchik; Ekaterina Shishkova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Todettiin, että video-oppituntien sarjaa tai oppimateriaalien tuottamista verkkoon halutaan testata aluksi pienimuotoisesti. Joensuun kulttuuripalveuissa musiikin verkkosisältöjä tuottaa konservatorio, ja kulttuuripalveut esittää hankeidean konservatorion toimijoille. Verkko-opetus vaatii resursseja, ja hankkeen käynnistäminen edellyttää rahoitusta. Päätettiin, että ensisijaisesti tutkitaan Venääjän foorumirahoituksen vaihtoehtoa. Jatketaan neuvotteluja hankeidean kehittämiseksi ja rahoituksen saamiseksi.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
157/2021
Virallinen nimi:
Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimisto ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Joensuun kaupunki, Kulttuuripalvelut
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Ekaterina Shiskova, Hoppania Leena
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Joensuun kaupunginhallitus tuki hankkeen toteuttamisosaston aloitetta luoda videotunteja luoville nuorille ja tarjosi yhteyksiä organisaatioille, jotka voivat ottaa organisatorisen ja teknisen roolin Suomen puolelta. Samaan aikaan Joensuun hallinto on valmis koordinoimaan hankkeen etenemistä.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
157/2021
Virallinen nimi:
Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimisto ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Nova Records Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna Tomchik, Denis Maksimov, Ekaterina Shiskova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen aikana kumppanit jakoivat tietoa toteutetuista projekteista ja käynnissä olevista aloitteista. Keskustelimme yhteistyömahdollisuuksista yhteisten tapahtumien toteuttamisessa (mukaan lukien vaihto-retket, festivaalitoiminta). Päätimme jatkaa viestintää käytettävissä olevien viestintäkanavien kautta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
157/2021
Virallinen nimi:
Runolaulu-Akatemia
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien toimisto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anna Tomchik, Ekaterina Shiskova ja Dimitri Maksimov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Aluksi todettiin, että korona on käytännössä sulkenut rajat, ja pakottanut etsimään uusia teknisiä mahdollisuuksia yhteistyölle, joka voisi toteutua ilman että rajaa tarvitsee fyysisesti ylittää. Molemmat olivat valmiita kehittämään näitä mahdollisuuksia. Karjalainen osapuoli kertoi, että Petroskoissa on avattu kuvauspaviljonki, jossa on ammattitasoiset tekniset mahdollisuudet tuottaa videoituja tai striimattuja esityksiä. Mm. iso sinfoniaorkesteri oli esiintynyt paviljongin avajaisissa.

Neuvottelun tärkein johtopäätös oli, että jatkamme yhteistyön mahdollisuuksien kartoittamista. Todettiin, että virtuaaliset yhteydet ovat yksi mahdollisuus, mutta toivottavasti tulevaisuudessa on mahdollista myös oikeat konsertit, ja paikan päällä tapahtumiin osallistuminen. Sen lisäksi kävimme läpi useita ehotuksia, joita valmistellaan lähiaikoina:

1. Virtuaalinen yhteistyö musiikkiohjelmien lähettämiseksi Petroskoista Suomeen ja päin vastoin. Todettiin, että Petroskoin kuvauspaviljongin mahdollisuuksia kannattaa ottaa huomioon ja käyttöön tulevaisuudessa.
2. Keskusteltiin hybriditapahtumista, joissa tilaisuuksiin olisi mahdollista osallistua myös paikan päällä, mutta konsertit striimattaisiin kuitenkin, laajemmalle yleisöllekin mahdolliseksi. Todettiin, että videoidut tai online-konsertit eivät kuitenkaan korvaa normaaleja konsertteja. Kokemus on niin paljon vahvempi ja voimakkaampi oikeassa, paikan päällä tapahtuvassa tilaisuudessa.
3. Runolaulu-Akatemian puolesta tuotiin yksi ehdotus: konsertti- ja tapahtumakierue Sortavalan alueelle. Suomalaisia muusikkoja ja taiteilijoita, joiden sukujuuret ovat esimerkiksi Suistamolla, Suojärvellä, Sortavalassa tai Lunkulassa, voisivat tulla pitämään viikon mittaisen tapahtumakiertueen näillä paikkakunnilla. Tilaisuudet voitaisiin markkinoida (koronatilanteen selvittyä!) suomalaislle turisteille ja paikallisille ihmisille. Lisäksi tapahtumista voitaisiin lähettää striimattuja tai videoituja osuuksia sähköisillä kanavilla Suomessa ja Karjalassa (Venäjällä).
4. Keskusteltiin myös Sommelon mahdollisuuksista tulevaisuudessa laajentaa Krjalan tasavallan alueella tapahtvaaa toimintaa. Kiinnostusta on erityisesti Kemin piirin alueele ja myös Solovetskin saarille. Todettiin että Solovetskiin on hankaala järjestää tilaisuuksia, koska se on kirkon aluetta. Mutta ehkä Kemissä festivaalin laajennus onnistuisi, ja turisteille järjestettäisiin mahdollisuus vieraila Solovetskissa?
5. Runolaulu-Akatemian puolesta tuotiin esille, että Suomen ja Karjalan tasavallan välikkä on valmisteltu toimenpideohjelmaa, johon kuuluu myös festivaaliyhteistyö. Pekka HH lupasi lähettää pöytäkirjan tällaisesista suunnitelmista Karjalaiselle neuvotteluosapuolelle, tutustumista varten.

Lopuksi päätettiin olla sähköpostitse yhteydessä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä