Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
253/2021
Virallinen nimi:
Jazz-klubi "JFS"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Wäinämö productions ky
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Hyttinen, Hannu, Hyttinen, Miika
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Jazz-työpaja

Neuvottelujen tuloksena päätettiin tarkastella uudelleen eri toteutusvaihtoehtoja, sillä hankkeen toteuttaminen alkuperäisessä muodossaan ei tällä hetkellä onnistu. Tämä johtuu osaltaan koronarajoituksista, mutta myös rahoituksen aikatauluista Suomessa ja Venäjällä. Hanke todella kiinnosti suomalaista osapuolta ja päätettiin, että jatketaan keskustelua eri vaihtoehdoista hankkeen toteuttamiseksi alkuperäisessä muodossaan jonain muuna aikana. Tällä hetkellä on ylhäällä ehdotus siitä, että katsotaan mahdollisuutta toteuttaa hanke online-muodossa eri laajuudessa. Molemmat osapuolet pitävät hanketta merkittävänä musiikillisten ja kulttuuristen perinteiden säilyttämiseksi sekä musiikista kiinnostuneen nuorison ammattitaidon tason kohottamiseksi. Odotetaan jatkoa hedelmälliselle yhteistyölle!

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä