Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
306/2021
Virallinen nimi:
Haapaveden osasto ry SVS
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Pietarin valtiollinen kirjastoalan ammattikoulu (nro 306)
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Irina Sentjurova, Elena Pankova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Dostojevski hanke (joka liittyy SVS/Haapavesi viime vuoden Boheemikirjasto-hankkeeseen) on toteutumassa marraskuussa 2021, alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta virtuaalisena muotona, Pietarin opisto tekee opastetun virtuaalisen matkan kahdella kielellä Dostojevskin paikoista Pietarissa 200-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, jota vietetään marraskuussa.
Uusi hanke Pietari suuren juhlavuoden kunniaksi alkaa vuoden 2022 alussa. Haluttaisiin pitää fyysinen tapahtuma, mutta rajoitusten vuoksi on toistaiseksi muutettava ja toteutettava virtuaalitapahtumana. Samaan tulisi käsiteltäväksi suomi-venäjä kirjallisuus, tiede ja taidekulttuurin taitekohdan maiden välillä, johon Pietari Suuri oli osin vaikuttamassa. Varsinainen tapahtuma alkaa 27.5.2022 jolloin on Pietarissa kaupunkijuhla ja joka jatkuu Pietari Suuren syntymäpäivään 9.6.2022 asti. Voitaisiin tehdä kysely suomalaisille mistä muusta kuin Aalto kirjastosta (Viipurissa) suomalaiset ovat kiinnostuneita, missä ei vielä ole Pietarissa käyty ja mitä kiinnostaisi nähdä, joka saataisiin tähän virtuaaliopastukseen liitettyä.
Haapaveden osasto on yhteydessä paikalliseen Inkeri liittoon, josta voisi saada käännöstyölle apua virtuaaliohjelmaan, tai jopa tehdä kaksikielisenä koko videon. Näihin videoiden tekoihin, vanhojen valokuvien liittämiseen jne. on Diana ja Aleksandra yhteydessä keskenään myöhemmin erikseen: minkälainen skenaario luodaan ja miten luodaan yhteys Inkeri liittoon sekä miten saadaan suomalaisten mielenkiinnon kohteet tuotua hankkeen tietoon. Videon voimme julkaista koko SV-seuralle ja 9.6. osasto järjestää virtuaalisen opastetun kierroksen sekä ennen sitä ennakkovalmistelut.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
306/2021
Virallinen nimi:
Pietarin valtiollinen kirjastoalan ammattikoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Haapaveden osasto ry SVS
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Seppä Diana / Сеппя Диана
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kyseessä olevaan hankkeeseen liittyen esitettiin virtuaalisten ekskursioiden ja videoklippien tuottamista, jotka liittyisivät Venäjän ja Suomen historiaan sekä kulttuuriin. Hanketta kehitetään vuonna 2022. Erityistä huomiota venäläisten puolelta osoitetaan vuosipäivälle: 350 vuotta Pietari Suuren syntymästä 30.5.(9.6.)1672. Pietari I:n vuosipäiväksi vuonna 2022 ajastetaan suurimmat kaupunkitapahtumat, kuten Kaupunkipäivä 27. toukokuuta. Virtuaaliset ekskursiot voisivat liittyä sekä arkkitehtuuriin, että historiallisiin paikkoihin, jotka heijastavat Pietarin kaupungin syntymisen ja kehityksen erityispiirteitä, sekä suhdetta Suomen ja Venäjän kulttuurien välillä. Virtuaalisia ekskursioita ja videoita on tarkoitus tehdä venäjäksi ja suomeksi, jotta saadaan Pietarin Inkeri-seura houkuteltua mukaan.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä