Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
273/2021
Virallinen nimi:
Osk Ursa Minor
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Inklusion
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Noora Karjalainen ja Ирина Шульга
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päädyimme järjestämään yhdessä viisiosaisen webinaarisarjan Learn Together, joka toteutetaan loka-marraskuussa 2021. Inklusion vastaa Venäjän puolen järjestelyistä ja Ursa Minor vastaa Suomen puolen järjestelyistä.

Jokaiseen webinaariin kutsutaan 1 puhuja Venäjältä ja 1 puhuja Suomesta (kummallakin on 30 minuuttia aikaa esitellä oma projektinsa, jonka jälkeen seuraa 30 minuutin keskustelu). Webinaarien teemana on "Teatterin tekeminen lasten ja nuorten kanssa" ja se koostuu teatteripedagogiikkaan, sosiaaliseen teatteriin, sekä osallistaviin ja inklusiivisiin hankkeisiin perehtyvistä puheenvuoroista.

Webinaarit toteutetaan seuraavasti:

19.10.2021
21.10.2021
26.10.2021
28.10.2021
2.11.2021

Jokainen webinaari tulkataan sekä suomalaiselle että venäläiselle viittomakielelle. Webinaarit toteutetaan Zoomissa, josta ne tallennetaan YouTubeen.

Yhteistyö toteutuu, mikäli rahoitus järjestyy. Puhujille maksetaan 200 euroa per puhuja sisältäen verot ym.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
273/2021
Virallinen nimi:
Inklusion, voittoa tavoittelematon järjestö
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Osk Ursa Minor
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Karjalainen, Noora
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Koulutusohjelma "Learn Together. Finland" osallistavan ja sosiaalisen teatterin asiantuntijoille

Hanke kiinnostaa sekä venäläistä, että suomalaista osapuolta. Valittiin hankkeelle teema: lasten ja nuorten teatteri (teatteripedagokiikka, osallistavat teatterihankkeet lasten ja nuorten kanssa). Suomalaiset kollegat vahvistivat aiheen merkityksen ja ajankohtaisuuden Suomen osallistavalle teatteriyhteisölle.

Määriteltiin tarvittava webinaarien määrä, päätettiin rakentaa jokainen lähetys dialogin tyylisesti venäläisten ja suomalaisten asiantuntijoiden välille kyseisellä alalla, määriteltiin alustava luettelo aiheista jokaiselle webinaarille:
- Teatterin pedagogiikka
- Osallistavia hankkeita lasten kanssa
- Nykyteatteri kouluissa kommunikaation välineenä: foorumi-teatteri, performansseja jne.
- Lasten ja nuorten osallistava teatteri ja sirkus
- Hankalissa elämäntilanteissa olevien lasten teatteri: sijaishuollossa olevat lapset, lapset ja nuoret lastenkodeissa jne.

Lisäksi päätettiin, että ohjelma tulee mukauttaa suomalaisille ja venäläisille kuulovammaisille katsojille (webinaarit järjestetään simultaanitulkkauksella venäjäksi, suomeksi ja viittomakielellä). Tämä on Venäjän ensimmäinen kokemus vastaavasta integraatiosta. Valmisteltiin hankkeen budjetti ja alustava etenemissuunnitelma Venäjällä ja Suomessa. Valmisteltiin rahoitushakemus.

Hankkeen kuvaus ja merkitys:

Suomi on yksi avoimimmista yhteiskunnista liittyen erilaisten stigmatisoitujen ryhmien osallistamiseen, minkä takia kokemus vammaisten, kodittomien ja vaikeista tilanteista tulevien nuorten intergroimisesta kulttuuriprojekteihin kiinnostaa kovasti venäläisiä sosiokultuuristen järjestöjen asiantuntijoita. Suomessa osoitetaan suurta huomiota myös nuorelle sukupolvelle (koulutus, sosiaalinen tuki ja lasten taiteellinen kasvatus). Tehokkaita työskentelymenetelmiä on myös Venäjällä. Esimerkiksi meidän Luovien projektien keskus "Inkluusio" toimii kanssaorganisoijana lasten osallistavassa teatterikoulussa Kaliningradissa (Inkluusio.Koulu.Kaliningrad), ja olemme nähneet kuinka kaikkien hankkeeseen osallistuneiden psykoemotionaalinen ja fyysinen kunto on muuttunut. Tämän takia ohjelma "Learn Together.Finland" omistetaan teemalle "Lasten ja nuorten teatteri". Ohjelma antaa mahdollisuuden laajentaa kaikkien osallistujien taiteellista valikoimaa ja omaksua uusia kommunikointi- ja teatterillisia taitoja; antaa motivaatiota sekä tietoa lasten tai lapsille suunnattujen osallistavien ja sosiaalisten taidehankkeiden luomiseksi. Hankkeen puitteissa aiotaan järjestää 5 webinaaria suomalaisilta ja venäläisiltä sosiaalis-osallistavan teatterin asiantuntijoilta. Webinaarit järjestetään Zoom-alustalla simultaanitulkkauksella venäjäksi, suomeksi ja viittomakielellä.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy