Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
305/2021
Virallinen nimi:
Suomi-Venäjä-seuran Sodankylän osasto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Ei-kaupallisten organisaatioiden resurssikeskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Malova Kristina
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Virtuaalinen kävelykierros. Hankkeessa suunnitellaan ja kuvataan videoita suomalaisista ja venäläisistä pohjoisen kaupungeista sosiaaliseen mediaan.

Käytiin kolmikantaiset neuvottelut, joiden aikana osoitettiin suunta, jota kohden osallistujat haluavat kulkea projektissa. Kemin ja Sodankylän edustajat näkevät video-päiväkirjan kuvaamisen kaupungeissaan ennemmin harrastelijoiden ja kansan tapahtumana. Päätettiin, että hanke mukautetaan toteutusalueen mukaan, mutta yhteisillä teemoilla. Keskusteltiin myös yhteisen alustan luomisesta asioiden hoitoa ja chattia varten. Tukikirje on lähetetty.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
305/2021
Virallinen nimi:
Ei-kaupallisten organisaatioiden resurssikeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Sodankylän osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kristiina Malova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Haastattelujen jälkeen päätettiin yhteisen hankkeen toteuttamisesta, Hanke auttaa paikallisia yhteisöjä tuntemaan paremmin toisiaan ja muodostamaan mielenkiintoisia virtuaalisia reittejä kaupunkeihinsa Venäjällä ja Suomessa. Suunniteltiin koulutuksellis-konsultoivan ohjelman järjestämistä Suomesta ja Venäjältä hankkeeseen osallistuville. Online-luennot ja osallistujien mentoroiva tuki järjestetään virtuaalisesti pienissä ryhmissä. Hankkeen yhteenvetona tehdään 3 videota 3:sta kaupungista Suomesta ja Venäjältä, joissa kulkee reittejä mielenkiintoisten kulttuuristen ja historiallisten paikkojen läpi.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
305/2021
Virallinen nimi:
Ei-kaupallisten organisaatioiden resurssikeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran - Samfundet Finland-Ryssland Kemin osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Arto Laakso
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Haastattelujen jälkeen päätettiin yhteisen hankkeen nim. "Online-kävelyretki" toteuttamisesta. Keskusteltiin hankkeen toteutusformaatista, päätapahtumista ja hankkeen avaintekijöistä vuodelle 2021. Yksi hanketyön toimista tulee olemaan koulutuksellis-konsultointiohjelman järjestäminen hankkeeseen osallistuville Suomesta ja Venäjältä. Online-luennot ja osallistujien mentoroiva tuki järjestetään virtuaalisesti pienissä ryhmissä. Vuodelle 2021 on suunniteltu 3 videon tekemistä 3:sta eri kaupungista Suomesta ja Venäjältä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä