Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
272/2021
Virallinen nimi:
Jasnaja Poljana, L. Tolstoin kartanomuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Tampereen yliopisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Zelenin Aleksandr Vasilevits
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Krapivna-Lohja: Tolstoin ja Järnefeltin jalanjäljissä

L. Tolstoin kartanomuseon "Jasnaja Poljana" ja Tampereen yliopiston välisten, kesäkuun lopussa pidettyjen neuvottelujen tuloksena osapuolet pääsivät yhteisiin johtopäätöksiin.

Osapuolten välinen yhteistyö vaikuttaa mielenkiintoiselta ja molempia hyödyttävältä - museo on kiinnostunut Tolstoihin ja Järnefeltiin liittyvien paikkojen kehittämisestä Venäjän ja kansainvälisellä tasolla. Tampereen yliopisto, tarkemmin ottaen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, on taas kiinnostunut kehittämään kulttuuriyhteyksiä Tolstoin kotimaan kanssa omien opiskelijoidensa hyväksi, jotka opiskelevat Venäjän kieltä ja kulttuuria, sekä tekevät käännöstyötä venäjästä suomeen.

Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja käännöstieteen laitoksella on tärkeä kansainvälinen rooli Venäjän ja Suomen välisissä suhteissa. Maillamme on perinteisesti ollut vahvat, historiallisesti vakiintuneet taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset ja etniset suhteet. Laitoksen tarkoitus on edistää venäjänkielisen kulttuurin ymmärrystä nyky-Suomessa ja luoda välineitä massamedian ja digitaalisen viestinnän globalisaation ja sen kielellisten erityispiirteiden ymmärtämiseksi. Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelu vahvistaa sosiaalista moniäänisyyttä ja kansainvälistä vuorovaikutusta. Osapuolet käsittelivät Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin sivustolla esitettyjä yliopiston yhteistyöehdotuksia vastauksena museon hanke-ehdotukseen ja päätyivät siihen, että suljettujen rajojen ja pandemiarajoitusten puitteissa voidaan aloittaa yhteistyö etänä käyttäen eri viestintäteknologioita.

Näin ollen seuraava hankekonsepti vuodelle 2021 on selvitetty ja sovittu.
Hankkeen taustalla on suuren venäläisen kirjailijan, ajattelijan ja yhteiskunnallisen toimijan Leo Tolstoin sekä hänen seuraajansa ja aatetoveri Arvid Järnefeltin suhteen tarina. Järnefelt on merkittävä suomalainen kirjailija, filosofi ja lakimies. Hanketta edeltävän tutkimuksen vaiheissa selvitettiin useita suomalaisille ja venäläisille rinnakkaisia historiallisia ilmiöitä sekä nykyisiä näkökulmia, jotka liittyvät Krapivenin läänin ja Lohjan kunnan kehittämiseen - yhteys merkittävien ihmisten elämään, teollisuuden kehityksen historia ja kaivostoiminnan menneisyys, pitkät puutarhanhoidon ja kansantaiteen perinteet, museon ja kotiseuduntutkimuksen kehittäminen, kulttuuriperinnön säilyttäminen, alueellisen turismin ja kaupunkien infrastruktuurin kehittäminen, paikalliset festivaalit ja juhlat, jne.

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja vertailla sitä, miten Suomessa ja Venäjällä säilytetään ja kehitetään kulttuurimaisemia ja paikallisia historiallisia alueita, jotka liittyvät Tolstoin ja Järnefeltin elämään, taiteeseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää kahden ystävyysalueen kulttuuristen siteiden edelleen kehittämiseksi.

Aiomme aloittaa yhteistyömme etänä vuonna 2021 ja toteuttaa seuraavia tapahtumia:
- osapuolten tutustuminen Zoom-kokouksessa (lokakuu 2021);
- Tolstoita ja Järnefeltiä koskevien historiallisten materiaalien vaihto (loka-marraskuu 2021);
- loppukonferenssin pitäminen Lohjan ja Jasnaja Polnajan museoissa (marraskuu 2021)
- kansainvälisen koulutus- ja matkailureittihankkeen kehittäminen Tolstoin ja Järnefeltin asuinalueille (marraskuu 2021).

Toivomme, että vuonna 2022 aloitamme hankkeen toisen vaiheen ja teemme vastavuoroisia matkoja näiden merkittävien henkilöiden elinpaikkoihin kulttuuri- ja koulutusvaihdon kannalta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä