Olet täällä

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Traektoria-säätiö on valmis kulttuuri- ja kansantieteellisen Haukkasaaren kylä -hankkeen puitteissa jatkamaan yhteistoimintaa, joka keskittyy Repolan maalaiskunnan ja Haukkasaaren kyläyhteisön rakentamista osaksi Lönnrotin polku –matkailukokonaisuutta. Elias Lönnrot tunnetaan karjalais-suomalaisen kansanrunouden kerääjänä, hän kävi aikanaan tallentamassa Repolassa kansanrunoutta, jota käytti Kalevalan kirjoittamiseen.

Maaliskuussa 2018 Traektoria-säätiö osallistui hiihtoretkelle Repolasta Haukkasaareen. Reitin on todettu onnistuneen, tarkoitus on jatkaa sen kehittämistä.

Kostamuksen piirin hallinto

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Arvoisat kollegat, huolimatta kaupungin kulttuuri- ja museokeskuksen lakkauttamisesta, Kostamuksen kaupungin hallinto haluaisi jatkaa tehdä v.2016 alkanutta yhteistyötä Lahden ELMA-matkojen kanssa elämysmatkailun puolella. Omalta osaltaan Kostamuksen hallinto on valmis jatkamaan neuvotteluja vaellusreitin toteutuksesta Kostamuksen alueella ja edelleen Uhtuan (Kalevalan) piirin puolelle. Presidentin myöntämän rahoituksen turvin olisi tarkoitus toteuttaa rekonstruoituja taisteluja Kalevalan piirissä kesällä 2018, johon on kutsuttu osallistujia ja vieraita Suomesta ja Venäjältä. Näkisin, että osallistuminen tähän tapahtumaan voisi edistää kävelymatkailua Suomen ja Venäjän puolella, eritoten Vienan Karjalassa.

Kulttuurikeskus Sreda, Vuokkiniemen kylätalo

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Olemme kiinnostuneita jatkoyhteistyöstä; reitin suunnittelusta ja jatkamisesta.

AITTA - kulttuurialan sosiaalisesti merkittävien aloitteiden agentuuri

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Kulttuurialan sosiaalisesti merkittävien aloitteiden toimisto AITTA.
Meidän agentuurimme on perustettu tarjoamaan palevluja yhteishyödyllisten aloitteiden alalla sekä tukemaan kulttuurihankkeita ja sosiaalisesti merkittäviä aloitteita.
Järjestömme toimintamalli:
1. Neuvonta- ja tiedotustoimintaa.
2. Konferensseja, luentoja, seminaareja, työpajoja sekä muita tapahtumia.
3. Karjalan kielen oppikursseja, tutustumista perinnekulttuuriin ja elintapoihin.
4. Näyttelyjä, tutustumiskäyntejä ja –kierroksia, jotka palvelevat järjestön tavoitteita.
5. Erilaisia kansainvälisiä, alueellisia ja paikallisia kuttuuritapahtumia.
6. Kotiseutututkimusta, ympäristöhankkeita ja –ohjelmia.
7. Luonnon sekä kurttuuriperinnön säylyttämistä.
8. Tutkimus-, eko- ja kylämatkailua
9. Karjalan perinnekulttuurin säilyttämistä ja kehittämistä erimuotoisin tapahtumin. Harrastustoiminnan tukemista ja muuta merkittävää kulttuuritoimintaa.
10. Yhteistoimintaa venäläisten ja kansaivälisten järjestöjen kanssa järjestyssääntöjen harmonisoinnin tiimoilta.
Nykyään AITTA osallistuu hankkeeseen Yhdessä tulevaisuutta säilyttämässä. Yhteistyötä luonnonsuojelualueiden ja niiden ympäristön hyväksi, joka rahoitetaan Venäjän federaation presidentin myöntämällä rahoituksella kansalaisyhteiskunnan tukemisen hyväksi. Hankkeen puitteissa v. 2018 Vuokiniemeen perustetaan Resurssikeskus, jonka on tarkoitus tulla paikaksi, jossa maaseudun asukkaat, luonnonsuojelualueiden edustajat ja kansalaisjärjestön pääsevät keskustelemaan rakentavasti luonnon sekä kulttuuriperinnön säilyttämisestä, luontomatkailun kehityksestä, Venäjän naaseudun elpymisestä. Resurssikeskus palvelisi kaikkia Vuokkiniemen kylän asukkaita ja turisteja.
Ehdotan kaikille halukkaille tehdä yhteistyötä AITTAn kanssa, mitä tukee tehokkaasti toimijoita molemmin puolin rajaa.

Kostamuksen keskuskirjasto

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Olemme valmiita jatkamaan yhteistyötä, joka aloitettiin Kulttuuri- ja Museokeskuksen kanssa Lönnrotin polut -hankkeen puitteissa. Kulttuuri- ja Museokeskuksen lakkautuksen jälkeen meidän laitoksellemme siirrettiin toimivaltuudet matkailualalla. Olemme kiinnostuneita hankkeen jatkokehittämisestä ja valmiita keskustelemaan yhteisestä toiminnasta kulttuuri- ja ekoturismin kehittämiseksi Venäjällä ja Suomessa. Meillä on konkreettisia ehdotuksia hankkeen kehittämiseksi. Lisäksi voimme tarjota laajaa tietämystämme.