Olet täällä

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö

Hallinnollinen alue/alueet:
Moskovan kaupunki
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö on valmis jatkamaan yhteistyötä uusien matkailureittien kehittämisen ja pilotointitoiminnassa, sekä vaihtamaan hankeideoita. Vuonna 2020 Traektoria-säätiö on saanut tukea VF:n presidentin rahoitusohjelmasta omaan Väinölän taipaleilla: Haukkasaari-kylän elinkeinoteknologia ja käsityötoiminta -hankkeeseensa, jonka tarkoituksena on jatkaa etnokulttuurista hanketta "Gafsaari kylä" (Haukkasaaren kylä) ja samalla jatkaa hankettaan "Kalevalan teknologia Haukkasaaren kylässä", joka toteutettiin antoisasti vuonna 2019. Väinölän taipaleilla -hankkeensa puitteissa Traektoria-säätiö järjestää Haukkasaaren kylässä käsityöpajoja, joissa rekonstruoidaan, entisöidään ja konservoidaan vanhoja puurakennuksia, toteutetaan tutkimustyötä ja vedetään Vapaaehtoisten koulutuksen. Kesällä 2020 suomalaisia toimijoita on tulossa Haukkasaari-kylään vetämään ja osallistumaan erilaisiin kesätyöpajoihin. Lahden kulttuurifoorumissa tarkkaillaan vuonna 2020 aikaan saatuja välituloksiamme ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä vuodeksi 2021, koska kuluvana vuonna saamaamme rahoitusta on hyödynnettävä myös vuonna 2021. Traektoria on myös valmis kehittämään yhdessä uusia venäläisille turisteille tarkoitettuja matkailupaketteja Suomen alueella.
Mainittakoon, että Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin ansiosta olemme saaneet aikaan kestävän yhteistyön suomalaisten kumppanien kanssa ja toteuttaneet lukuisia yhteisiä hankkeita alueittemme hyväksi, olemme yhdessä tutkineet historiaa, kulttuuria, Vienan karjalaisten perinteitä. Yhteistyöhön on houkuteltu Muijärven kunnan ja Karjalan tasavallan viranomaisia sekä Muijärven piirin yrittäjiä.

Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Talousinstituutti

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Lähialueen matkailun kehittäminen on yksi Venäjän tiedeakatemian Karjalan tasavallan tiedekeskuksen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen haastavimmista tutkimusaiheista. Tutkimuslaitoksen tutkijat ovat olleet monien kansainvälisten ja alueellisten hankkeiden ja tutkimusryhmien asiantuntijoina, ovat osallistuneet Karjalan Sosiaalisen ja taloudellisen strategian kehittämistyöhön, sekä ovat suunnitelleet matkailutoiminnan vaiheita tasavallassa. Nykyään Karjalan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos yhdessä suomalaisen osapuolen kanssa on toteuttamassa Kalitka- lähialueen ruokamatkailun hanketta CBC Karelia ohjelman puitteissa (2018-2020) johtavan partnerin tehtävässä. Hankkeen (4007) tarkoitus on kehittää mm. uusi rajat ylittävä matkailureitti. Vuosina 2018-2019 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos osallistui yhteistyökumppanin roolissa Lähialueen matkailualan etnokulttuurinen potentiaali- hankkeeseen (KA1030) ENI CBC Karelia ohjelman puitteissa. Tutkimuslaitoksella on projektitoiminnan kokemusta myös Mujejärven piirissä Karjalassa.
Tutkimuslaitos on kiinnostunut uusista kumppaneista sekä matkailuun ja alueelliseen kehitykseen kohdistuvien hankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta.
Ehdotamme yhteistyötä seuraavilla aloilla:
1. Mujejärven ja Lieksan alueiden uusien etnokulttuuristen matkailureittien kehittäminen
2. Matkailureittiin liittyvien historiallisten, tilastollisten ja kulttuuritietojen kerääminen
3. Yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja muita tilaisuuksia venäläisten tutkijoiden kanssa
4. Uuden matkailureitin edistäminen Karjalan tasavallassa.