Olet täällä

Voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Repola-seura ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Karjalan
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Repola-seura ry vastaa hanke-ehdotukseen. Seura haluaa keskustella, kehittää ja edistää Haukkasaaren perinnetyötä ja olla yhteistyössä Repola kirjan käännöstyön valmistelussa ja toteuttamisessa.

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu

Hallinnollinen alue/alueet:
Hämeen
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Haluamme jatkaa vuonna 2018 alkanutta yhteistyötä Haukkasaari hankkeessa. Olemme koronavuonna 2020-21 tiedottaneet laajasti yhteishankkeestamme Suomessa kertomalla siitä seikkaperäisesti kahdessa kirjassa: 1) Holopainen&Kohonen Osuuskunta Elman koronamanifesti ja 2) Kohonen Tiia 55 päivää Venäjällä. Olemme järjestäneet tilaisuuksia teeman ympärillä Itä- ja Pohjois-Suomessa tavoitteena välittää tietoa Traektoria-Säätiön ainutlaatuisesta kulttuuriperinnön tallentamishankkeesta. Tavoitteenamme on koota Haukkasaaren kesäleirille ryhmä suomalaisia nuoria tutustumaan puurakentamis- ja perinnekäsityön säilyttämiseen. Jatkona tavoittenamme on saada aikaan yhteistyötä perinnekäsityön ja puurakentamisen alueella siten, että löytäisimme Suomesta yrityksiä ja julkisia toimijoita yhteistyökumppaneiksi hankkeelle. Pyrimme siirtämään rajan takaista karjalaista perinnekäsityöharastusta Suomen puolelle.

Jatkamme hankkeessa Lönnrotin luontopolkureittien kehittämistä rajan yli pyrkimällä houkuttelemaan hankkeeseen toimijoita Suomen puolelta. Kohteina ovat erityisesti Lieksan kaupungin kulttuuritoimijat, yritykset ja Patvinsuon Kansallispuisto. Yhteistyömme hankkeen sisällön kehittämisessä suomlaisen Repola-Seuran kanssa jatkuu.