Olet täällä

Permin pedagoginen yliopisto - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Karjalan
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Hei! Itä-Suomen yliopiston (Joensuun kampus) kauppatieteiden laitokselta Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä on kiinnostunut hanke-ehdotuksesta ja haluaisimme kuulla lisää. Tutkimustoiminta fokusoituu hyvinvointi- ja luontomatkailuun, matkailun verkkoliiketoimintaan ja digitalisaatioon, sekä vastuulliseen ja kestävään matkailuliiketoimintaan. Tutkimuksessamme korostuu pyrkimys matkailukohteiden taloudelliseen, ekologiseen sekä sosio-kulttuuriseen kestävyyteen. Tutkimme myös sitä, kuinka elämykset syntyvät ja kehittyvät ja kuinka niistä viestitään. Pyrimme lisäämään ymmärrystä erilaisten matkailijasegmenttien arvo-odotuksista, arvon muodostumisesta, sekä siitä, miten odotuksia vastaavia palveluja voidaan kehittää ja johtaa vastuullisesti. Matkailijan kokemus ja elämys kohteessa syntyy useiden sidosryhmien tarjoamien palvelujen yhteisvaikutuksena, joten toimijaverkostot, yrittäjyys, ja kilpailukyky ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme.