Olet täällä

Kizhin Valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen museo-luonnonpuisto - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Karjalan Sivistysseura ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Koko Suomi
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Karjalan Sivistysseura on kiinnostunut jatkamaan karjalaisia kansanpukuja ja kansallispukuja koskevassa hankkeessa ja etsimään sille uusia kohderyhmiä, muotoja ja foorumeita, tavoitteena lisätä tietoisuutta karjalaisista kulttuureista.

Karjalan liitto

Hallinnollinen alue/alueet:
Uudenmaan
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Karjalan Liitto ja Kizhin etnografinen museo aloittivat vuonna 2020 suunnitellla yhteishanketta, joka käsittelee yhteistä karjalaista kulttuuriperintöämme rajan molemmin puolin. Hankkeessa tarkastelun kohteena ovat karjalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut.
Hankkeessa tutustuttiin karjalaiseen pukuperinteeseen ja sen yksityiskohtiin ja muutoksiin historian eri aikoina Karjaloissa niin Venäjän kuin Suomen puolellakin. Vuonna 2021 hankkeessa on toteutettu tieteellinen kansainvälinen konferenssi ja kolme suomalais-venäläistä työpajaa, joissa on tutustuttu kansanpuvuissa käytettyihin käsityötekniikoihin. Työpajat jatkuvat syksyllä 2021. Koronan takia toteutus on tehty zoom-alustalla. Sekä konferensista että työpajoista on saatu hyvää palautetta ja niihin on osallistunut ihmisiä eri puolilta maailmaa. Kizhin museo toteuttaa kesällä 2021 pukunäytöksen Kizhin saarella. Hankkeen tuloksia esitellään Suomalais-Venäläisessa kulttuurifoorumissa syyskuussa 2021. Jo alkuvaiheessa hankkeeseen tuli mukaan Karjalan Sivistysseura.

Hanketta halutaan jatkaa ja syventää vuonna 2022 samojen toimijoiden kanssa. Alustavasti on suunniteltu aiheeseen liittyvän toisen tieteellisen konferenssin järjestämistä kevättalvella 2022. KOnferenssin aiheet liittyvät mm. pukujen sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja pukujen nykykäyttöön ja uudistumiseen. Esitellään uusia mahdollisia tutkimustuloksia ja myös työpajoja jatketaan mahdollisuuksien mukaan .
Jos rahoitusta saadaan, tavoitteena on toteuttaa myös laajempi pukuesittely ja erilaisia työnäytöksiä osana hanketta.