Olet täällä

SUOMEN YSTÄVÄT-JÄRJESTÖ, KIROVSKIN OSASTO - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Suomi-Venäjä-Seuran - Samfundet Finland-Ryssland Kemin osasto ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Lapin
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Kemin Venäjä-seura (entinen Suomi-Venäjä-seuran Kemin osasto) on valmis jatkamaan yhteistyötä Suomen ystävien Kirovskin osaston kanssa kulttuuriryhmien vaihdon sekä kulttuuritapahtumien järjestämiseksi.

Tornionseudun Venäjä seura ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Lapin
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Kumppanuuskeskus Luotsi ry ja Suomi-Venäjä-seura Tornion osasto ry haluavat jatkaa hedelmällistä yhteistyötä Taiteilijoiden retkikunnassa.