Olet täällä

KUNNALLINEN KOULUTUSLAITOS" GYMNASIA" - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys ry voi toimia Genius Loci -hengessä Viipurin Gymnasian partnerina seuraavalla tavalla:

Taustaa
Nykyinen Viipurin Gymnasia on entisen Kouvolan tyttölyseon emokoulu. Alkuaan Viipurin suomenkielinen tyttökoulu 1882-, sittemmin Viipurin tyttölyseo 1926- ja Viipurin toinen tyttökoulu 1936-1939 (6-luokkainen). Vuonna 1940 tyttökoulu siirtyi Kouvolaan ja toimi Kouvolan tyttölyseona vuoteen 1973. Nykyisin koulu on nimeltään Kouvolan yhteislyseo. Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys ry perustettiin vuonna 2016 vaalimaan koulun henkistä perintöä, jossa korostuivat kulttuuri laaja-alaisesti, historia, taito- ja taideaineet sekä tyttöjen kasvaminen itsenäisiksi yhteiskunnan toimijoiksi.

Koulumuseo ystävyyskouluhankkeen osana
Perinneyhdistys on tehnyt aloitteen Ystävyyskouluhankkeesta nykyisten koulujen välillä tavoitteena edistää tietoa ja ymmärrystä suomalaisesta ja viipurilaisesta koulumaailmasta ennen ja nykyisin oppilaan ja opettajan näkökulmasta. Näin halutaan vahvistaa Genius Loci- henkeä koulujen välillä. Koulumuseolla on tässä prosessissa keskeinen rooli.

Perinneyhdistys on kiinnostunut osallistumaan koulumuseon kehittämiseen. Yhdistys voi toimittaa museoon materiaalia Kouvolan tyttölyseon ajoilta 1940-1973. Yhdistyksellä on kirjallista (mm. kaksi itse tuotettua kirjaa) ja muuta materiaalia koulun historiasta ja oppilaiden koulumuistoista.

Kulttuurifoorumille esitetty hanke voisi myös tarjota mahdollisuuden syventää koulujen välistä yhteistyötä luomalla alustan koulujen vastuuhenkilöiden, erityisesti rehtorien, neuvotteluyhteydelle yhteistyön muista konkreettisista toteutustavoista.