Olet täällä

Kansantaiteen talo, Hanti-Mansia - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Karhun kansa

Hallinnollinen alue/alueet:
Koko Suomi
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Karhun kansa on Suomessa virallisesti rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, jonka tarkoituksena on järjestää ja tukea itämerensuomalaisen uskomusperinteen harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa. Vanhoihin suomalaisiin ja karjalaisiin uskomusperinteisiin liittyen Karhun kansa kokee karhun edustavan myyttistä sukulaishahmoa, jonka merkitys ihmisen elämässä nousee vahvimmin esille karhunpeijaisperinteeseen liittyvissä juhlallisuuksissa.

Rikas karhunpeijaisperinne hiipui Suomessa 1800-luvun kuluessa, mutta vielä 1940- ja 1950-luvuilla on Suomessa varsinkin syrjäseuduilla nostettu karhun kalloja ns. kallopuihin. Samoin karhunpyyntiin liittyviä peijaisia on järjestetty maassamme tähän päivään saakka, joskin jo satakunta vuotta suuresti typistyneessä ja valitettavasti myös lauluperinteestä riisutussa muodossa.

Osana toimintaansa Karhun kansa pyrkii tutkimaan ja elvyttämään itämerensuomalaisten kansojen vanhaa karhunpeijaisperinnettä. Tähän liittyen eräät yhdyskunnan jäsenet ovat tutustuneet Suomesta sekä Venäjän Karjalasta kerättyyn kansanperinneaineistoon. Vanhoja karhulauluja ja karhukulttiimme liittyviä tapoja on merkitty muistiin 1600-luvulta aina 1900-luvulle saakka. Nämä historialliset muistiinpanot sekä niihin liittyvät eri aikoina julkaistut tutkimukset ovat toimineet keskeisenä lähdeaineistona karhunpeijaisperinnettä koskevassa tutkimustyössämme.

Karhun kansa toivoo voivansa osallistua ehdotettuun hankkeeseen 1) tutustumalla hantien ja mansien karhujuhlaperinteeseen, 2) esittelemällä suomalais-karjalaisen kulttuuripiirin karhunpeijaisperinteitä lauluineen ja muine tapoineen, sekä 3) kuvailemalla karhunpeijaisperinteemme elvytystyöhön liittyviä haasteita sekä ajatuksia.

Kohta 3. liittyy siihen, että Karhun kansa aikoo järjestää lähivuosina vanhan perinteen mukaiset aidot karhunpeijaiset. Tähän liittyen yhdyskunta joutuu huomioimaan nykyajan asettamat rajoitukset mm. karhunpyynnin ajoituksen sekä metsästystavan laillisuuden osalta. Haasteista huolimatta tavoitteena on ensimmäistä kertaa yli sataan vuoteen järjestää karhunpeijaiset, jotka paitsi mukailevat vanhaa perinnettä mahdollisimman tarkasti, myös luovat lainmukaisen ja nykyaikaan soveltuvan mallin karhunpeijaisperinteen syvemmälle elvyttämiselle.

Toivomme, että toteutuessaan käsillä oleva hanke-ehdotus tarjoaa kulttuurivaihdon myötä Karhun kansalle entistä paremman käsityksen hantien ja mansien karhuperinteistä, sekä innoittaa yhdyskuntaa jatkamaan omaa elvytystyötään entistä tarmokkaammin. Samalla toivomme tarjoavamme tietoa suomalaisten ja karjalaisten karhujuhlaperinteistä. Toivomme myös, että Karhun kansa ja hantien sekä mansien edustajat kohtaavat aiheeseen liittyen toisensa myös tulevaisuudessa, ehkä jopa yhteisten karhujuhlien muodossa.