Olet täällä

KOVDORIN KOTISEUTUMUSEO, KUNNALLINEN KULTTUURILAITOS - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Karjalan
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Hei! Itä-Suomen yliopiston (Joensuun kampus) kauppatieteiden laitokselta Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä on kiinnostunut hanke-ehdotuksesta ja haluaisimme kuulla lisää. Vastuullisuus, esteettömyys sekä digitaalisuus ovat meidän toiminnan keskiössä. Tutkimuksessamme korostuu pyrkimys matkailukohteiden taloudelliseen, ekologiseen sekä sosio-kulttuuriseen kestävyyteen, jonka kehittämiseen yrityksissä ja kohteissa tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa. Kestävyyden avulla tavoitellaan sekä yksilöiden että yhteisön hyvinvointia. Monet tutkimusaiheistamme, kuten esimerkiksi sosiaalinen matkailu, ovat luonteeltaan tieteidenvälisiä, ja tuottavat kontribuutiota useammalle titeteenalalle.