Olet täällä

Venäläinen valtionmuseo - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Suomen merimuseo & Langinkoski

Hallinnollinen alue/alueet:
Kaakkois-Suomen, Uudenmaan
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Suomen kansallismuseo on halukas kuulemaan ja keskustelemaan lisää Venäjän valtionmuseon hanke-esityksestä.
Olemme alustavasti kiinnostuneita yhteistyöstä Venäjän valtionmuseon kanssa. Ehdotus kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämiseen ja toiminnan kestävyyteen liittyvästä tietojen ja kokemusten vaihdosta sekä venäläisten ja suomalaisten toimijoiden verkostoitumisen edistämisestä on erittäin hyvä lähtökohta yhteistyölle.

Voimme edistää yhteistä alustavaa keskustelua mahdollisen hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä etäkokousten kautta kesäkuun aikana 2021 sekä edetä mahdolliseen konkreettisempaan hankesuunnitteluun syyskuusta 2021 alkaen, mikäli yhteinen näkemys hankkeen toteutuksesta (sisällöistä, toteutustavoista ja kustannusten jakamisesta partnereiden kesken) kesäkuun keskusteluissa löytyisi.

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry MARK

Hallinnollinen alue/alueet:
Koko Suomi
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Hei,

Haluamme aloittaa neuvottelut yhteistyöstä.

Ystävällisin terveisin,

Nita Miinalainen
Johtokunnan assistentti
Tiedotus ja jäsenrekisteri
Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK

c/o Viherympäristöliitto ry
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
mark@m-ark.fi | www.m-ark.fi/