Olet täällä

TVERIN ALUEEN SUOMALAINEN KULTTUURIKESKUS - Hankevastaukset

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Kulttuurikeskus Nadezhda ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Etelä-Savon
Toimijan yhteystiedot
Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Kulttuurikeskus Nadezhda ry kiinnostaa osallistuminen
Tverin ja Suomen luovien kollektiivien ystävyyssuhteiden vahvistaminen, suvaitsevaisuuden kehittäminen, sekä etnokulttuuristen siteiden vahvistaminen, edistämään niin henkisiä, kulttuurisia, matkailullisia kuin myös muita suhteita suomalaisten ja tveriläisten luovien kollektiivien välillä.