Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

PROJEKTIEN JA INNOVAATIOIDEN RESURSSIKESKUS

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
218/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Hanke - festivaali veden päällä "Kulttuurilautta" ehdottaa pitää kulttuuritapahtumia rajan kummallakin puolella, minkä suurimpana erona toimivat vain vesi- ja alue-erot.
Karjala ja Suomi omaavat monia yhteisiä piirteitä: historian, luonnon, kulttuurin, arjen perinteet jne. Näiden joukossa alueita yhdistää se, että molempia voi luonnehtia "tuhannen järven" alueeksi, ja vedellä on ollut iso vaikutus alueiden kansojen kulttuuriin rajan kummallakin puolella. Hankkeessa ehdotetaan järjestettävän kulttuurifestivaalit, joiden eroina toimivat vain vesi- ja alue-erot: festivaalien järjestämispaikkana toimii "lautta", joka voi olla proomu, lossi, laiva jne., jolla festivaali toteutetaan. Festivaali linkittyy veteen elämän lähteenä ja sisältää laulu-, tanssi-,sekä muita taiteellisia ohjelmia, joihin sisältyy veden motiivi. Tapahtuman formaatti voi sisältää luovia lähestymistapoja veden motiivin käyttämiseen ja visualisoimiseen. Vuoden aikana pidetään kaksi festivaalia sekä Suomessa että Karjalassa. Festivaalin toteuttamiseen ja osallistumiseen kutsutaan kollektiiveja, toimijoita, organisaatioita ja luovia projekteja. Hankkeen toteutus vaikuttaa kulttuurin perehtyneisyyteen "Kulttuurilautta"-festivaalin luovan toiminnan muodossa. Partnerien rooli: festivaalin järjestäminen omalla maaperällä ja oman maan osanottajien viihdyttäminen partnerin maassa. Venäläisten ja suomalaisten osapuolten edut hankkeen toteuttamisessa: uusien kontaktien syntyminen kulttuurin alalla, uusien projektialotteiden laatiminen ja kulttuurien lähentyminen.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake