Rahoituslähteitä

Yhteistyökumppanit hankkivat rahoituksen hankkeilleen itse. Tältä sivulta löytyy vinkkejä mahdollisista rahoituslähteistä:

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää lakisääteisten avustusten lisäksi myös harkinnanvaraisia valtionavustuksia tukeakseen mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvää toimintaa ja hankkeita.

https://okm.fi/etusivu

 

Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka tukee kulttuurielämää myöntämällä apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. 

Tällä hetkellä on käynnissä Lokakuun apurahahaku Kulttuurirahaston keskusrahastosta tieteellistä ja taiteellista työskentelyä varten. Lue lisää https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto. Lisäksi seuraavana maaliskuuna avautuu haku liikkuvuusapurahaan, jonka tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja työskentelynsä tueksi. Sitä voi hakea yksityishenkilö, työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat.

Lue lisää kaikista hauista: http://www.skr.fi 

 

AURORA-tietokanta

Aurora-tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin. Tietokannassa on rahoitusmahdollisuuksia yli 400 suomalaiselta rahoittajalta ja uusia tietoja päivitetään jatkuvasti. Aurora-palvelut toteuttaa Turun yliopisto.

http://www.aurora-tietokanta.fi

 

Cultura-säätiö

Säätiön hallinnoima Juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Juhlarahaston apurahahaku venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, opettamiseen tai tutkimiseen on auki 5.10.–6.11.2021.

Apurahat on tarkoitettu suomalaisten venäjän kielen opiskeluun ja opetuksen kehittämiseen sekä venäläisen kulttuurin opintoihin. Apurahaa voi hakea esimerkiksi stipendeihin ja vaihto-opiskeluun Venäjällä, oppimateriaalin tuottamiseen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen, päiväkotien kielipesätoimintaan sekä peruskoulujen venäjänkieliseen harrastustoimintaan ja opettajien täydennyskoulutukseen.

Apurahaa voi hakea vain sähköisesti: https://culturas.apurahat.net

Lue lisää: https://culturas.fi/juhlarahasto/

 

FILI – Kirjallisuuden vientikeskus

FILI edistää kirjallisuusvientiä ja Suomen kirjallisuuden käännösten ilmestymistä maailmalla. Se toimii ammattilaiskontaktien välittäjänä ja tuo yhteen Suomen kirjallisuuden kääntäjät. FILI tukee käännöstoimintaa monin tavoin; se järjestää kursseja, minkä lisäksi sieltä voi hakea esimerkiksi näytekäännös- ja promootiotukea suomalaisen kirjallisuuden esittelyyn ulkomailla.

https://www.finlit.fi/fili/

 

Koneen säätiö

Koneen säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain syyskuussa haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja. Seuraava yleinen apurahahaku järjestetään jälleen ensi vuonna.

http://www.koneensaatio.fi

 

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 
Kolarctic CBC

(Karelia CBC 2014-2020)

ENPI-ohjelmien työtä jatkavien CBC -ohjelmien valmistelu on käynnissä. Ensimmäiset hakukierrokset avattiin 2017, ja muut hakukierrosten ajankohdat löytyvät nettisivuilta.
Lisätiedot: http://www.euregiokarelia.com/rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 http://www.sefrcbc.fi/fi/. Ohjelman 2021-2027 valmistelu on käynnissä: https://www.sefrcbc.fi/fi/cbc-2014-2020-2/ohjelma-cbc-2021-2027-2/

Kolarctic CBC 2014 - 2020 https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/kolarctic/. Vuosien 2021-2027 Kolartic-ohjelma on valmisteilla: https://kolarctic.info/kolarctic-what-next-2021-2027/

(Karelia CBC http://www.kareliacbc.fi/fi/ - uusia hakukierroksia ei suunnitteilla)

 

Opetushallitus

Opetushallitus kattaa entisen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskusen CIMO:n. Se tukee koulutuksen kehittämishankkeita ja suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä (esim. oppilas-, opettaja- ja asiantuntijavaihto-ohjelmat). Mukana ohjelmissa myös yhteistyö Venäjän kanssa tietyin rajoituksin ja ehdoin.  Ks. lisää: https://www.oph.fi/fihttps://www.oph.fi/fi/palvelut/rahoitus-ja-avustukset

Luova Eurooppa (Creative Europe 2021–2027) – Kulttuurin alaohjelma

Opetushallitus toimii lisäksi EU:n Luova Eurooppa 2021-2027 ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta vastaavana yhteyspisteenä Suomessa. Kulttuuriohjelman rahoitusta voivat hakea ohjelmaan kuuluvissa maissa toimivat kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperintöalan organisaatiot. Lisäksi Kulttuurin alaohjelman alla käynnistyy erillinen liikkuvuustukiohjelma vuonna 2022. Lisätietoa osoitteessa: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mika-kulttuurin-alaohjelmahttps://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/luova-eurooppa

Vastaava asiantuntija: Hanna Hietaluoma-Hanin puh. +358 29 5338540, hanna.hietaluoma-hanin@oph.fi

Ohjelma-asiantuntija: Riikka Koivula puh. +358 29 5338509, riikka.koivula@oph.fi

Luova Eurooppa (Creative Europe 2021–2027) – Median alaohjelma 

Median alaohjelmasta jaetaan tukea muun muassa elokuvien ja pelien kehittelyyn, koulutuksen, markettien ja festivaalien järjestämiseen sekä elokuvien levitykseen. Lisätietoa Luova Eurooppa – Median alaohjelmasta löydät sivustolta http://www.mediadesk.fi.

Suomessa Median alaohjelman yhteistyöpisteenä toimii Suomen elokuvasäätiö. Sähköposti: media@ses.fi.
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Anni Rossi, puh. 09 6220 3024, anni.rossi@ses.fi

 

Maakuntarahastot

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa, jotka tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Maakuntarahastojen hakuaika on tammi-helmikuussa, ja avustuksen tarkoituksena on maakunnan kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen.

https://skr.fi/rahastot

 

Säätiöt ja rahastot

Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys ja Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Tietoja säätiöistä ja rahastoista voi hakea heidän sivustoltaan: https://saatiotrahastot.fi/

 

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus jatkaa vuonna 1968 perustetun Taiteen keskustoimikunnan toimintaa. Taiteen edistämiskeskuksen sivuilla voi hakea tietoa ja tehdä hakuja Taiteen edistämiskeskukselta haettavista apurahoista ja avustuksista. Mukana ovat kaikki Taiteen edistämiskeskuksen, valtion taidetoimikuntien ja lautakuntien sekä alueellisten taidetoimikuntien jakamat apurahat ja avustukset. Lue lisää:https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset

Valtion taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, jotka päättävät valtion taiteilija-apurahoista sekä muista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista.

Alueelliset taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, jotka päättävät taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueillaan.

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismainen yhteistyö luoteis-venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötä tehdään useilla erilaisilla aloilla, mutta eritoten kansalaisyhteiskuntaan ja -järjestöihin liittyvissä asioissa.

https://www.norden.org/fi/node/2213

 

Pohjoismainen kulttuuripiste - Nordisk kulturkontakt

Pohjoismaissa toimivat järjestöt ja toimijat voivat hakea kulttuuri- ja taidealan projekteihinsa tukea Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä. Pohjoismaisiin hankkeisiin voi osallistua kumppaneita Pohjoismaiden lisäksi myös Baltian maista ja Venäjältä.

https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/

Norden 0-30 -tukiohjelma on tarkoitettu pohjoismaisille 0-30-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat rahoitusta toteuttaakseen omia hankkeitaan. Ohjelmasta voi hakea tukea kulttuurialan projekteihin, mutta myös yhteiskunnallisiin tai poliittisiin tarkoituksiin. Lisäksi hankkeeseen voi sisältyä yhteistyötä Viron, Latvian, Liettuan ja Luoteis-Venäjän kanssa.

Lue lisää: https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/norden-0-30/

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taiteen ja kulttuurin tuotantoa, innovointia ja levitystä Pohjolassa ja globaalisti. Rahastolla on useita eri Pohjoismaihin keskittyviä tukiohjelmia, mutta esimerkiksi heidän Globus-ohjelmansa tarjoaa tukea Pohjoismaiden ja myös muiden maiden välisiin yhteistyöprojekteihin. Globus Opstart -haku on avoinna 5. joulukuuta asti. Lue lisää kaikista tukiohjelmista ja hakuajoista sivulta:

https://www.nordiskkulturfond.org/fi/

 

Kunnat ja kaupungit

Suomen Kuntaliiton valtuuston perustaman Suomen kuntasäätiön tarkoituksena on kuntien elinvoimaisuuden ja demokratian sekä muiden pyrkimysten edistäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja ja avustuksia sekä myöntää taloudellista tukea.

https://kuntasaatio.fi/

 

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö

Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ko. ministeriön kautta haettavan tuen hakuaika on 11.10.-16.11.2021 (päättyy klo 16:15). Ks. lisää: https://minedu.fi/-/kulttuurinen-ulkosuomalaistoiminta-tai-suomalais-ugrilainen-kulttuuriyhteistyo

Myös M.A. Castrénin seuran kautta voi hakea tukea suomalais-ugrilaiseen yhteistyöhön ja -hankkeisiin. Tänä syksynä on julkistettu suomalaisten toimijoiden haettavaksi projektiavustusta Venäjän kanssa tehtävää suomalais-ugrilaista yhteistyötä varten. Sen hakuaika on 11.10.-7.12.2021. https://www.macastren.fi/castren/index.htmlhttps://www.macastren.fi/apurahat/index.html

Lisäksi Opetushallitus myöntää sukukansa-apurahaa, joka on tarkoitettu Venäjän suomalais-ugrilaistaustaisille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka tekevät Venäjän suomalais-ugrilaisiin kieliin liittyvää tutkimusta Suomen ulkopuolisissa yliopistoissa. https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/suomen-kielen-ja-kulttuurin-opinnot-ulkomaisissa-yliopistoissa/sukukansa-apuraha-jatko-opiskelijoille-ja-tutkijoille

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset - ELY-keskukset

Ely-keskukset myöntävät erilaisia avustuksia, joista osa voi sopia myös Venäjälle suuntautuvaan toimintaan tai suomalais-venäläisen yhteistyön toteuttamiseen.

http://www.ely-keskus.fi/ 

 

Aluehallintovirastot – AVIt

AVIt myöntävät erilaisia avustuksia, joista osa voi sopia myös Venäjälle suuntautuvaan toimintaan tai suomalais-venäläisen yhteistyön toteuttamiseen.

http://www.avi.fi/web/avi/aiheet

 

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Teatterin tiedotuskeskus jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien ja dramatisointien, sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. Lue lisää: https://www.tinfo.fi/fi/TINFO-kaannosapuraha. Sen sivuilla on apurahavahti, jonka avulla saa tietoa joidenkin apurahojen ja avustusten hakuajoista. Apurahavahti ilmoittaa sähköpostitse hakuajan alkamisesta. Ks. lisää: http://www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti