Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Repola-Seura ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Karjalan
052/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Arkkitehtuuri
etnokulttuurinen turismi
Historia
Kansanperinne
Kulttuurimatkailu
Haukkasaari-hanke. Repolassa sijaitseva Haukkasaari on Karjalan ja koko Venäjän mittakaavassa harvinaisuus. Rakennuskantaa on säilynyt 1800-luvulta, ja asukkaiden perinne on elävää usean vuosisadan takaa. Hankkeen tarkoitus on toteuttaa rajanylittävää yhteistyötä tapahtumien ja kestävänkehityksen periaatteiden mukaisen matkailun kehittämiseksi, sekä säilyttää ja kehittää rakennuskantaa, muinaisasutusta, joka on edelleenkin asuttua. Repolan historia on Suomen ja Venäjän yhteistä historiaa. Repolassa asuneita sukuja asuu molemmilla puolilla rajaa.
Haukkasaari-hanke on ollut Repola-Seura ry:lla valmistelu- ja kartoitusvaiheessa noin kaksi vuotta. Tähän mennessä Repola-seura on tiedottanut hankkeesta Suomessa, organisoinut matkoja Repolaan ja Haukkasaareen, sekä innostanut ammattilaisia ja harrastajia kiinnostumaan tärkeästä ja mielenkiintoisesta hankkeesta ja kehittyvästä historia-, etnografia-, luonto- ja kulttuurimatkailu- ja koulutuskohteesta Haukkasaaressa. Repola-seura on ollut mukana dokumentoimassa ja kartoittamassa rakennusten kuntoa, sekä mukana Haukkasaaren kyläjuhlassa. Rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja perinteen elävänä säilyttäminen ja jatkaminen on tärkeä Suomen ja Venäjän yhteinen asia. Repola-Seura ry on kontakti Suomessa aiheista kiinnostuneille, kuten asian harrastajiin ja asiantuntijoihin, kylässä asuneiden sukujen, mm. Pottonen, Suomessa ja muualla asuviin jälkeläisiin. Seura toimii kontaktina tapahtumien järjestelyissä, organisoi käännöstyötä hankkeeseen liittyen. Hankkeen tarkoitus on toteuttaa rajanylittävää yhteistyötä tapahtumien ja kestävänkehityksen periaatteiden mukaisen matkailun kehittämiseksi, materiaalien julkaisemiseksi, sekä säilyttää ja kehittää rakennuskantaa, muinaisasutusta, joka on edelleenkin asuttua. Repolan historia on Suomen ja Venäjän yhteistä historiaa. Repolassa asuneita sukuja asuu molemmilla puolilla rajaa. Repolaan liittyvät aiheet ovat erityisen mielenkiintoisia juuri nyt, kun tulee kuluneeksi 100 vuotta Repolan Suomeen liittymisestä 1918 ja Venäjälle palautumisesta 1921.
Traektoria fnd
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake