Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Kainuun
029/2018
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Kulttuurivaihto
Musiikki ja AV-tuotanto
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
musiikkitaide
Haemme yhteistyötä kansanmusiikkipedagogiikan ja -tutkimuksen kehittämiseksi. Hankkeella on tavoitteena myös kultturivaihdon lisäminen sekä festivaalitoiminnan vilkastuttaminen Suomen ja Venäjän välillä.
Suomen ja Venäjän alueella on korkeatasoista kansanmusiikin koulutusta, ennen kaikkea Petroskoin konservatorion suomalais-ugrilaisella osastolla ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä. Runolaulu-Akatemia ja sen läheisenä kumppanina toimiva Musiikkijuhla Sommelo, yhdessä ja yhteistyössä Sibelius-Akatemian aineryhmän kanssa, pyrkivät yhteistyöhön Petroskoin konservatorion ja Kizhin museohallinon kanssa, jossa tätä osaamista kehitettäisiin edelleen ja samalla synnytettäisiin kultturivaihtoa ja tuettaisiin festivaalitoimintaa erityisesti Karjalan tasavallassa ja Itä-Suomessa. Tavoitteet ovat: 1. Parantaa osaamista kansanmusiikkipedagogikassa ja -tutkimuksessa 2. Lisätä tietoa ja osaamista suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien kansojen musiikkikulttureista 3. Lisätä maittemme välillä kultturivaihtoa 4. Kehittää sähköisten välineiden ja kommunikaatiomuotojen osaamista yhteistyökumppanien keskuudessa Kohderyhmä: - Kansanmusiikin pedagogiikan ja -tutkimuksen ammattilaiset - kansanmusiikin pedgogiseen ja tutkimuskoulutukseen osallistuvat laitokset - Kansanmusiikkijuhla ItäSuomessa ja Karjalan tasavallassa Mitä tehdään: - järjestetään yhteisiä seminaareja ja työpajoja molemmissa maissa - mahdollisuuksien mukaan tuotetaan sähköinen tietokanta ja alusta yhteisille julkaisuille - osallistutaan kansamusiikkijuhliin Itä-Suomessa ja Karjalan tasavallassa Aikataulu: - hanke alkaa rahoituksen selvittyä (2019 tai 2020) - seminaareja ja työpajoja järjestetään vähintään 4 kpl vuodessa - kesällä 2019 ja/tai 2020 osallistutaan kansanmusiikin juhliin alueella - vuoden 2020 tai 2021 saadaan - jos rahoitus onnistuu - internetpohjainen tietokanta ja alusta yhteiseen käyttöön. Hankkeen hyödyt venäläiselle kumppanille: - hanke hyödyttää yhtälaisesti suomalaisia ja venäläisiä kumppaneita - osaaminen lisääntyy, kultturivaihto lisääntyy, kommunikaatiovälineet kehittyvät Kumppanit ovat tasavertaisessa asemassa, sekä toimijoina että hyötyjinä. Runolaulu-Akatemia toimii hankkeen solmukohtana, joka tuo kumppanit samaan pöytään ja samoille esiintymislavoille.
Petroskoin valtion konservatorio ja Kizhin museohallinto
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake