Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Ruspro Education

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
033/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Arkkitehtuuri
Historia
Kielenopiskelu
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
Hankkeen tavoitteena on kulttuurienvälisen kommunikointitaidon parantaminen 10-13-vuotiaiden venäläisten ja suomalaisten koululaisten keskuudessa.
Hankkeen tavoitteena on kulttuurienvälisen kommunikointitaidon parantaminen venäläisten ja suomalaisten koululaisten keskuudessa. Kohderyhmä: 10–13 -vuotiaat lapset (koululaiset), jotka opiskelevat kouluissa Venäjällä (sekaryhmä useista koulusta) ja Suomessa (lapset 1–2 koulusta). Hankkeen toteutus: 1) online-tapahtumat 12 henkilön ryhmissä (6 Venäjältä, 6 Suomesta). 2) kaikki online-tapahtumat pidetään Integrate Us -koulutussuunnitelman mukaan (erikoskoulutusohjelma, joka auttaa aloittamaan lasten välisen vuoropuhelun ja muotoilee heidän toimintaa). Aiheet: taide, luovuus, ruokakulttuuri, historia, muotoilu. Osallistuvat lapset kertovat henkilökohtaisista kokemuksistaan. Toisen maan lapsen henkilökohtainen kokemus herättää kiinnostusta muissa osallistujissa. Tuloksena lapset oppivat uusia asioita. Osallistuvat lapset saavat ainutlaatuista kokemusta kulttuurienvälisestä viestinnästä, jolloin he alkavat ymmärtää, että on tärkeää tuntea vieraita kulttuureja. 3) hankkeen kokonaiskesto voisi olla 3 kk -1 v. (riippuen käsiteltävistä aiheista ja budjetista). 4) yhteistyökumppaniksi etsitään 1-2 suomalaista koulua mistä tahansa Suomen alueelta, jotka olisivat valmiita toteuttamaan tämän projektin koulussaan 10-13-vuotiaiden oppilaiden keskuudessa. Olisi tärkeää sisällyttää tämä ohjelma toimintasuunnitelman aikatauluun ja noudattaa hankkeen aikataulua koko projektin ajan. Kustakin suomalaisesta koulusta tarvittaisiin opettaja-kuraattori (mieluiten suomen-, englannin- ja venäjäntaitoinen). Lasten kokonaismäärä yhdestä suomalaiskoulusta on vähintään 12-48. 5) Hyödyt suomalaiselle yhteistyökumppanille: - osallistuvat lapset saavat ainutlaatuisen kokemuksen venäläisen kulttuurin opiskelusta; - lapset saavat kokemusta kielitaidon kehittämisestä; - lasten ja osallistuvien koulujen välille muodostuvat pysyvät yhteydet; 6) hankkeen päätyttyä sen ulkopuolella on mahdollista järjestää Suomen ja Venäjän osapuolen vierailu kumppani-kouluun. 7) Venäjän puolelta tulee sekaryhmä lapsia eri kouluista (mahdollisesti eri maakunnilta - Pietarin lisäksi myös muista kaupunkeista, mikä monipuolistaa merkittävästi projektiohjelmaa). Venäläisten ja suomalaisten koululaisten määrä on sama.
Suomalainen koulu mistä tahansa Suomesta. Mielummin koulut, joissa on kiinnostusta Venäjään ja venäjän kieleen.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake