Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Ruspro Education

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
033/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Arkkitehtuuri
Historia
Kielenopiskelu
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
Hankkeen tavoitteena on kulttuurien välisen kommunikointitaidon parantaminen 10-13-vuotiaiden venäläisten ja suomalaisten koululaisten keskuudessa.
Hankkeen tavoitteena on kulttuurien välisen kommunikointitaidon parantaminen venäläisten ja suomalaisten koululaisten keskuudessa. Kohderyhmä: 10–13-vuotiaat lapset (koululaiset), jotka opiskelevat kouluissa Venäjällä (sekaryhmä useista koulusta) ja Suomessa (1–2 koulun lapset). Hankkeen toteutus: 1) online -tapahtumat 12 hkl ryhmissä (6 hkl Venäjän ja 6 hkl Suomen puolelta). 2) kaikki online -tapahtumat pidetään Integrate Us -koulutussuunnitelman mukaan (erikoskoulutusohjelma, joka auttaa aloittamaan lasten välistä vuorokeskustelua ja muotoilee heidän toimintansa). Aiheet: taide, luovuus, ruokakulttuuri, historia, muotoilu. Osallistuvat lapset kertovat henkilökohtaisista kokemuksistaan. Toisen maan lapsen henkilökohtainen kokemus kiinnostaa suuresti muita osallistujia. Tuloksena lapset oppivat uusia asioita. Osallistuvat lapset saavat ainutlaatuista kokemusta kulttuurienvälisestä viestinnästä, jolloin he alkavat arvostelemaan muiden maiden kulttuurien tuntemusta. 3) Hankkeen kokonaiskesto voisi olla 3 kk -1 v. (riippuen käsittelevistä aiheista ja budjetista). 4) yhteistyökumppaniksi etsitään 1-2 suomalaista koulua mistä tahansa Suomen alueilta, jotka olisivat valmiita toteuttamaan tämän projektin koulussaan 10-13-vuotiaiden opiskelijoiden keskuudessa. Olisi tärkeää sisällyttää tämä ohjelma toimintasuunnitelman aikatauluun ja noudattaa hankkeen aikataulua koko projektin ajan. Kustakin suomalaiselta koululta tarvittaisiin opettajaa-kuraattoria (mielummin suomen, englannin ja venäjän taitoista). Yhden suomalaisen koulun lasten kokonaismäärä on vähintään 12-48 henkilöä. 5) Suomalaisen yhteistyökumppanin hyöty: - osallistujat saavat ainutlaatuisen kokemuksen venäläisen kulttuurin opiskelusta; - osallistuvat lapset saavat kokemusta kielitaidon kehittämisestä; - lasten ja osallistuvien koulujen välillä muodostuvat pysyvät yhteydet; 6) hankkeen päätyttyä sen ulkopuolella on mahdollista järjestää Suomen ja Venäjän osapuolen vierailu kumppani-kouluun. 7) Venäjän puolelta tulee sekaryhmä lapsia eri kouluista (mahdollisesti eri maakunnilta - Pietarin lisäksi myös muista kaupunkeista, mikä monipuolistaa merkittävästi projektiohjelmaa). Venäläisten ja suomalaisten koululaisten määrä on sama.
Suomalainen koulu mistä tahansa Suomesta. Mielummin koulut, joissa on kiinnostusta Venäjään ja venäjän kieleen.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake