Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

RUZAYEVSKY PIIRIN KESKITETTY KIRJASTOJÄRJESTELMÄ

Hallinnollinen alue/alueet:
Mordvan tasavalta
141/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
etnokulttuurinen turismi
Kirjastotoimi
Interaktiivinen kotiseudun historiahanke "Urazajevkasta Ruzajevkaan" kaupungin perustamisen 390-vuotisjuhlan kunniaksi.
Tämän hankkeen tavoitteena on houkutella lapsia ja nuoria (10-18 vuotiaita) osallistumaan Ruzajevkan piirin historian, perinteiden sekä kulttuurin tutkimiseen heidän isänmaallisuutensa edistämiseksi. Hanke toteutetaan luomalla modernimpi viestintäväline - "Menneisyydestä nykypäivään" -multimedialähdeaineisto Ruzajevkan kirjaston verkkosivuille. Audiovisuaalinen aineisto tarjoaisi nopeasti saatavilla olevan tiedon sukupolvelle helpomman tavan oppia kotikaupungin historiasta. Nykyaikaisen teknologian mahdollisuuksien ansiosta historiallisten tietojen tarjoaminen koululaisille ei tapahdu pelkästään paperimuodossa, oppitunteina ja luentoina, vaan myös nuorille tutummassa nykyaikaisessa muodossa. Hankkeen puitteissa järjestetään vierailutapahtumia kylissä, muun muassa koriste- ja käyttötaidetyöpajoja ja kirjallisuustapaamisia Ruzajevkasta kotoisin olevien kirjailijoiden kanssa. Tavoite: luoda olosuhteet alueen identiteetin muodostavien, Ruzajevkan kaupungin ja Ruzajevkan piirin kylien ainutlaatuisten kulttuuri- ja historiaominaisuuksien säilyttämiseksi sekä edistämiseksi luomalla "Menneisyydestä nykypäivään" -multimedialähdeaineisto Ruzajevkan kirjaston verkkosivuille. Tehtävät: 1. Saada mukaan lapsia ja nuoria oppimaan historiallisista juuristaan ja kokemaan kansan kulttuuria upottamalla heidät tiettyyn historialliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. 2. Saadaan koululaiset ja oppilaat osallistumaan tutkimusretkiin ja kotiseutuhistoriatapahtumiin. 3. Levitetään tietoa kotiseudun historiasta järjestämällä joukkotilaisuuksia. Hankkeen puitteissa yhdessä suomalaisten peruskoulujen edustajien kanssa järjestetään taidereittejä, kansantaiteen ja käsitöiden työpajoja, virtuaalisia opastettuja kierroksia sekä kirjallisuustapaamisia kirjailijoiden ja runoilijoiden kanssa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake