Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Saratovin alueen Engelsin piirin A. Schnittkelle omistettu musiikkilyseo

Hallinnollinen alue/alueet:
Saratovin alue
069/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Kulttuurivaihto
musiikkitaide
"Lahjakkuusalue" on hanke, jonka puitteissa yhdistetään yhdellä luovalla ajatuksella 10–14-vuotiaat taidealan peruskoulutusta saavat koululaiset Venäjältä ja Suomesta. Hankkeen idea on yhteisten kulttuurituotteiden luominen, joissa järjestöjemme kyvyt esitellään eli lasten musikaalin ja (tai) temaattisen konsertin, järjestäminen osallistujien alueella.
Musiikki on universaali kieli. Musiikki voi yhdistää eri kieltä puhuvia, eri etnisiin ryhmiin kuuluvia, planeettamme eri kolkissa asuvia ihmisiä. "Lahjakkuusalue" on hanke, jonka puitteissa yhdistetään yhdellä luovalla ajatuksella 10–14-vuotiaat taidealan peruskoulutusta saavat koululaiset Venäjältä ja Suomesta. Hankkeen tavoitteena on lahjakkaiden lasten ammatilliselle kehittymiselle optimaalisten olosuhteiden luominen molemmissa maissa taiteen ja kansainvälisen viestinnän synteesin avulla. Hankkeen idea on yhteisten kulttuurituotteiden luominen, joissa osallistuvien järjestöjen kyvyt esitellään eli lasten musikaalin ja (tai) temaattisen konsertin järjestäminen osallistujien alueella. Hankkeesta voi tulla ainutlaatuinen luova työpaja sekä tuleville muusikoille, ohjaajille, taiteilijoille, näyttelijöille että opettajille. Hankkeen toteutusjärjestys: 1) käsikirjoituksen, ohjelmiston valmistelu ja osallistujien koordinointi; 2) suomalaisten ja venäläisten opiskelijoiden online-tapaamiset; 3) koululaisten ja ammattimuusikoiden tapaaminen kahden luovan työjakson aikana Saratovin alueella ja suomalaisen kumppanin alueella. Jokaisen työjakson tuloksena on konsertti, jossa kaikki projektiin osallistuvat ovat mukana. Lopputulos on ainutlaatuinen luova ympäristö kulttuurienväliselle vuorovaikutukselle, jossa luodaan edellytykset yhden luovan ajatuksen yhdistämiseen lahjakkaiden lasten henkilökohtaiselle itsemääräämiselle ja itsensä toteuttamiselle.
Kumppaniksi voi tulla lasten taidekoulu tai yleissivistävä koulu, jossa on musiikkiluokkia mistä päin Suomea tahansa. Ryhmien lukumäärä on 12-20 henkilöä, ja hankkeen kesto on yksi lukuvuosi, mutta voi olla myös muita vaihtoehtoja.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake