Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry.

Hallinnollinen alue/alueet:
Etelä-Savon
085/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuurivaihto
Musiikki ja AV-tuotanto
Konsertti- ja artistivaihto Artistikontaktien solmimista ja konserttien järjestämistä sekä Suomessa että Venäjällä
Hankkeella yritetään löytää Savonlinnan Orkesterille ja/tai sen ytimenä toimivalle ammattijousikvartetille (Savonlinna-kvartetti) Venäjältä musiikillisia yhteistyökumppaneita joko solistisiin tai kamarimusiikillisiin tehtäviin. Yhteistyön tarkoituksena on toteuttaa yhdessä klassisen musiikin (tai muidenkin musiikkityylien) konsertti/konsertteja, jotka esitettäisiin sekä Savonlinnassa ja/tai lähialueilla että vierailukonserttina Venäjällä, ensisijaisesti yhteistyökumppanin kotiseudulla. Hankkeen tavoitteet: - Kasvattaa ja monipuolistaa Savonlinnan Orkesterin ja Savonlinna-kvartetin vierailevien artistien joukkoa ja esitettävää ohjelmistoa sekä rikastaa Savonlinnan seudun kulttuuritarjontaa - Tavoittaa uutta kuulijakuntaa konserttiyleisöksi niin Suomen kuin myös Venäjän puolelta - Kulttuurivaihdollinen merkitys: suomalaisen musiikin tutuksi tekeminen Venäjällä ja vastaavasti venäläisen musiikin tutuksi tekeminen Suomessa; samoin yhteistyökumppanien mahdollisuus tehdä itseään ja toimintaansa tunnetuksi niin Suomessa kuin Venäjällä - Tarjota venäläisille artisteille yhteistyö- ja konsertointimahdollisuuksia Suomessa Mikäli yhteistyökumppaneita löytyy, on toiminta tarkoitus käynnistää neuvottelemalla yhdessä kumppanin kanssa yhteistyökonsertin ohjelmasta ja aikataulusta sekä selvittää vierailukonsertin järjestämisen mahdollisuudet Venäjällä (aika, paikka, järjestävä taho ym.). Yhteistyökonsertteja pyritään suunnittelemaan mahdollisuuksien mukaan jo kevätkaudelle 2019, viimeistään syyskaudelle 2019. Savonlinna-kvartetin jäsenistä kaksi on syntyperäisiä venäläisiä, joten kommunikointi suomeksi ja venäjäksi onnistuu vaivatta, ja Savonlinna on muutenkin sijainniltaan oivallinen Venäjälle suuntautuvien vierailukonserttien järjestämistä ajatellen.
Yhteistyökumppaneiksi etsitään joko musiikkitoimintaa harjoittavia yhteisöjä tai yksittäisiä artisteja, joiden toiminnan toivotaan olevan ammattimaisella tasolla. Ensisijaisesti kumppaneita toivotaan kohtuullisen lähellä Suomea sijaitsevilta alueilta; esim. Viipuri, Pietari, Petroskoi, Svetogorsk tai Sortavala, jotta vierailukonserttien järjestäminen ei vaatisi huomattavia kustannuksia.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake