Olet täällä

Starttirahoitus vuodelle 2019

Starttiraha uusille kulttuurifoorumihankkeille
Hankerahoitus suomalaisille toimijoille

Starttiraha-avustus on tarkoitettu syksyllä 2018 Savonlinnan suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin (28.-29.9.2018) osallistuneille ja siellä hankeneuvotteluita käynneille suomalaisille toimijoille. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomi-Venäjä-Seuralle Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman määrärahasta tähän tarkoitukseen edelleen jaettavaksi enintään 50 000 €.
Kulttuurifoorumeissa syntyvää hankeyhteistyötä tuetaan vastavuoroisesti myös Venäjän kulttuuriministeriön toimesta.

Hakulomake on sivun alalaidassa.

Hakuaika 15.1.-15.2.2019

Avustuksen käyttöaika 28.2.-31.12.2019.

 Kohderyhmät ja kuvaus

Avustusta voidaan myöntää rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan yhteistyötä Venäjän kanssa hankeyhteistyön avulla.

Starttirahoitus on tarkoitettu syksyllä 2018 Savonlinnan suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin (28.-29.9.2018) osallistuneille ja siellä hankeneuvotteluita käynneille suomalaisille toimijoille uusien hankkeiden käynnistämiseen. 
Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu Suomi-Venäjä-Seuraan määräaikaan mennessä tai se on puutteellinen. Suomi-Venäjä-Seura voi tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemusta. Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkistuksia. (valtionavustuslain 16 §)

Ohjeet

Avustusta haetaan kirjallisesti Suomi-Venäjä-Seuran lomakkeella (sivun alalaidassa), joka lähetetään sekä postitse että sähköpostitse.

Hakemuksen liitteet

1. Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma.

2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio niiden

ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut

avustukset.

3. Yhteisön tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus tai toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta (ei edellytetä kunnilta ja korkeakouluilta).

4. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote)

Hakemus toimitetaan osoitteella: Suomi-Venäjä-Seura/Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi, PL 194, 00531 Helsinki sekä sähköpostiosoitteella olga.kauppinen@venajaseura.com

Projektiavustuksia voidaan myöntää, mikäli eduskunta hyväksyy tarkoitukseen määrärahan ja opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa sen Suomi-Venäjä-Seuralle edelleen jaettavaksi. Päätökset pyritään tekemään huhti-toukokuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

 

Lisätietoja: Suomi-Venäjä-Seuran projektipäällikkö Olga Kauppinen, puh. +358 45 7732 4445, olga.kauppinen@venajaseura.com