Olet täällä

Starttirahoitus vuodelle 2020

Starttiraha uusille kulttuurifoorumihankkeille
Hankerahoitus suomalaisille toimijoille

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumitoiminnan toimeenpanoa edistäviä starttirahahakemuksia tuli Suomi-Venäjä-Seuraan 15.2.2020 mennessä  yhteensä 12 kappaletta ja niiden perusteella avustusta myönnettiin 8 hankkeelle. Myönnetyt starttiavustukset 2020 >>>
 

Starttiraha-avustus on tarkoitettu syksyllä 2019 Tulassa (Venäjä) suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin (26.–29.9.2019) osallistuneille ja siellä hankeneuvotteluita käynneille suomalaisille toimijoille. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomi-Venäjä-seuralle Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman määrärahasta tähän tarkoitukseen edelleen jaettavaksi enintään 50 000 €.
Kulttuurifoorumeissa syntyvää hankeyhteistyötä tuetaan vastavuoroisesti myös Venäjän kulttuuriministeriön toimesta.

 

Hakuaika 13.1.-15.2.2020

 

Kohderyhmät ja kuvaus

Avustusta voidaan myöntää rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan yhteistyötä Venäjän kanssa hankeyhteistyön avulla. Starttirahoitus on tarkoitettu syksyllä 2019 Tulassa (Venäjä) suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin (26.–29.9.2019) osallistuneille ja siellä hankeneuvotteluita käynneille suomalaisille toimijoille uusien hankkeiden käynnistämiseen. 
Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

 

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu Suomi-Venäjä-seuraan määräaikaan mennessä tai se on puutteellinen. Suomi-Venäjä-seura voi tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemusta. Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkistuksia. (valtionavustuslain 16 §)

 

Projektiavustuksia voidaan myöntää, mikäli eduskunta hyväksyy tarkoitukseen määrärahan ja opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa sen Suomi-Venäjä-Seuralle edelleen jaettavaksi. Päätökset pyritään tekemään huhti-toukokuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

 

Ohjeet

Avustusta haetaan kirjallisesti Suomi-Venäjä-seuran lomakkeella (liite 1), joka lähetetään sekä postitse että sähköpostitse.

 

Liitteet

1. Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma.

2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio niiden

ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut

avustukset.

3. Yhteisön tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus tai toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.

4. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote)

 

Hakemus toimitetaan osoitteella

Suomi-Venäjä-seura ry/Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi, PL 194, 00531 Helsinki

ja sähköpostiosoitteella olga.kauppinen@venajaseura.com

 

Lisätietoja: Suomi-Venäjä-seuran projektipäällikkö Olga Kauppinen, puh. +358 45 7732 4445

olga.kauppinen@venajaseura.com