Olet täällä

Starttirahoitus vuodelle 2021

Starttiraha uusille kulttuurifoorumihankkeille
Hankerahoitus suomalaisille toimijoille

 

Starttiraha-avustus on tarkoitettu syksyllä 2020 virtuaalisen suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteydessä hankeneuvotteluita käynneille suomalaisille toimijoille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomi-Venäjä-seuralle Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman määrärahasta edelleen jaettavaksi ns. siirrettynä avustuksena tähän tarkoitukseen enintään
50 000 €.
Kulttuurifoorumeissa syntyvää hankeyhteistyötä tuetaan vastavuoroisesti myös Venäjän kulttuuriministeriön toimesta.

 

Hakuaika 11.1.-18.2.2021

Starttirahoitushaku vuoden 2021 hankkeiden käynnistämiseen aukea 2022 alussa.

Kohderyhmät ja kuvaus

Avustusta voidaan myöntää rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan projektiyhteistyötä Venäjän kanssa.

Starttirahoitus on tarkoitettu virtuaalisessa suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa elo-syyskuun 2020 aikana hankeneuvotteluita käynneille suomalaisille toimijoille uusien hankkeiden käynnistämiseen. 
Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

 

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu Suomi-Venäjä-seuraan määräaikaan mennessä tai se on puutteellinen. Suomi-Venäjä-seura voi tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemusta.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkistuksia.
(valtionavustuslain 16 §)

Projektiavustuksia voidaan myöntää, mikäli eduskunta hyväksyy tarkoitukseen määrärahan ja opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa sen Suomi-Venäjä-seuralle edelleen jaettavaksi.

 

Päätökset pyritään tekemään huhti-toukokuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti. Suomi-Venäjä-seura tekee avustuksen käyttäjän kanssa delegointisopimuksen avustuksen käytöstä.

 

Ohjeet

Avustusta haetaan kirjallisesti Suomi-Venäjä-seuran hakulomakkeella.

 

Liitteet

1. Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma.

2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio niiden ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Omarahoitus ja muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.

3. Yhteisön tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus tai toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.

4. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote).

 

Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostiosoitteella olga.kauppinen@venajaseura.com

 

Lisätietoja: Suomi-Venäjä-seuran projektipäällikkö Olga Kauppinen, puh. +358 45 7732 4445

olga.kauppinen@venajaseura.com