Starttirahoitus vuodelle 2022

Starttirahoitus uusille kulttuurifoorumihankkeille
Hankerahoitus suomalaisille toimijoille

 

Starttiraha-avustus on tarkoitettu vuoden 2021 virtuaalisen suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteydessä hankeneuvotteluita käynneille suomalaisille toimijoille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomi-Venäjä-seuralle Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman määrärahasta edelleen jaettavaksi ns. siirrettynä avustuksena tähän tarkoitukseen enintään 50 000 €.
Kulttuurifoorumeissa syntyvää hankeyhteistyötä tuetaan vastavuoroisesti myös Venäjän kulttuuriministeriön toimesta.

Hakuaika 10.1.-18.2.2022

Hakulomake: https://forms.office.com/r/hnaMFY4PUz


Kohderyhmät ja kuvaus

Avustusta voidaan myöntää rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan projektiyhteistyötä Venäjän kanssa.

Starttirahoitus on tarkoitettu virtuaalisessa suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa touko-syyskuun 2021 aikana hankeneuvotteluita käynneille suomalaisille toimijoille uusien hankkeiden käynnistämiseen. 
Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.


Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu Suomi-Venäjä-seuraan määräaikaan mennessä tai se on puutteellinen. Suomi-Venäjä-seura voi tarvittaessa pyytää hakijaa täydentämään hakemusta.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkistuksia.
(valtionavustuslain 16 §)

Projektiavustuksia voidaan myöntää, mikäli eduskunta hyväksyy tarkoitukseen määrärahan ja opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa sen Suomi-Venäjä-seuralle edelleen jaettavaksi.

Päätökset pyritään tekemään huhti-toukokuussa 2022. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti. Suomi-Venäjä-seura tekee avustuksen käyttäjän kanssa delegointisopimuksen avustuksen käytöstä.


Ohjeet

Avustusta haetaan Suomi-Venäjä-seuran sähköisellä hakulomakkeella.

Sähköinen hakulomake täytetään osoitteessa https://forms.office.com/r/hnaMFY4PUz.
Liitteet toimitetaan erikseen sähköpostiosoitteella olga.kauppinen@venajaseura.com. Hakemusta ja liitteitä ei tarvitse lähettää kirjepostina.


Liitteet

1. Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma.

2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio niiden ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Omarahoitus ja muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.

3. Yhteisön tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus tai toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.

4. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote).

 

Lisätietoja: Suomi-Venäjä-seuran projektipäällikkö Olga Kauppinen, puh. +358 45 7732 4445 olga.kauppinen@venajaseura.com