Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Suomi-venäjä-seura Sodankylän osastо

Hallinnollinen alue/alueet:
Lapin
025/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Kulttuurivaihto
Lasten kulttuuri
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
Ollaan ystäviä. Tavoitteena on kehittää lasten ja aikuisten kesken viestintätaitoja Venäjällä ja Suomessa sekä tutustuttaa Venäjän ja Suomen kulttuuriin ja taiteeseen.
Teknologian kehittyminen 2000-luvulla on johtanut siihen, että lapset ja aikuiset viettävät nykyään paljon aikaa netissä (verkossa). Ihmiset vähemmän käyttävät vanhoja (katu- ja koti -) perinteitä ja tutustumistapoja ja -kommunikointia. Reaalinen viestintä on tärkeä tekijä henkilökohtaisessa kehityksessä ja ihmissuhteiden yhdenmukaistamisessa yhteiskunnassa. Hankkeen ideana on käyttää Venäjän ja Suomen kulttuuria vuoropuhelun aloittamiseen vertaisryhmien ja sukupolvien välillä. Kulttuuriperinteet ja kulttuurivaihto ovat viestintävälineitä. Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja aikuisten välisiä viestintätaitoja Venäjällä ja Suomessa käyttäen maidemme kulttuuria ja taidetta. Hankkeeseen sisältyy kumppaneiden välisiä matkoja, joiden tarkoituksena on osallistua"perheen olohuoneeseen". Perheen olohuone -pajan työhön kuuluu kummankin maan aikuisten ja lasten yhteinen työ. Olohuoneen työn aikana osallistujat tutustuvat molempien maiden kulttuuriin, perinteisiin, kansanperinteeseen ja kansantaiteeseen. Hankkeen osallistujat yrittävät paljastaa luovia kykyjänsä ja tutustua Suomen ja Venäjän kulttuuriin. Lasten ja aikuisten yhteistyö parantaa myös suomen ja venäjän kielten viestintätaitoja ja tuntemusta.
Suomen ystävät, Murmanskin kansalaisjärjestön umban sivutoimipiste
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake