Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Suomi-Venäjä-Seuran Pudasjärven osasto ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Pohjanmaan
047/2020
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Lasten kulttuuri
musiikkitaide
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Musiikillinen taidesilta Pudasjärven ja Vylgordin välillä
Musiikillisen yhteistyö Komin tasavallan Vylgortin koulun ja Lakarin ala-asteen, Suomi-Venäjä-Seuran Pudasjärven osaston ja Pudasjärven kaupungin välillä. Sujuvasti sujuneen yhteistyön laajentaminen musiikin saralle. Hankkeen alkuvaiheessa keskeisenä on koululaisten tutustuminen ja tutustuttaminen vastavuoroisesti molempien maiden kansanlauluperinteeseen. Tavoitteena on myös tuottaa uutta musiikkia yhteistyössä molempien tahojen kanssa. Yhteyksiä koulujen välillä hoidettaisiin aluksi videoneuvotteluvälineistön kautta. Myöhemmässä vaiheessa tarkoitus olisi tuottaa musiikillisia kokonaisuuksia ja mahdollisesti toteuttaa ryhmien yhteisiä esiintymisiä Pudasjärvellä ja Vylgordissa Hankkeesta on tarkoitus neuvotella Lahden kulttuurifoorumissa.
Vylgordin koulutoimi ja koulun musiikkiopetuksesta ja kuorotoiminnasta vastaavat henkilöt.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake