Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Suomi-Venäjä-Seuran - Samfundet Finland-Ryssland Kemin osasto ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Lapin
040/2018
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
kansalaisjärjestötoiminta
kulttuuri- ja valistustoiminta
Kulttuurimatkailu
Kulttuurivaihto
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Nuorisoyhteistyö
Ruokakulttuuri
Valokuva- ja videotaide
musiikkitaide
Kultuurimatkailu kansalaisjärjetöjen ja taiteenharrastajien yhteistyön syventäjänä ja laventajana Meri-Lapin ja Murmanskin alueen välillä. Hankkeessa kehitetään Suomi-Venäjä-Seuran Kemin osaston ja Murmanskin Suomen ystävien sekä murmanskilaisten maaseutunuorten yhdistyksen aktiivien yhteistyötä ja pyritään laatimaan joustava kulttuurivaihdon ja -matkailun runkosuunnitelma vuosille 2019-2022. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat yhteiset kulttuuritilaisuudet, juhlat, näyttelykiertueet, musiikki- ja tassitapahtumat sekä yhteistyöhön osallistuvien partnereiden säännölliset tapaamiset. Hankkeen tapahtumien laatua, merkittävyyttä ja mielenkiintoisuutta pyritään parantamaan ottamalla mukaan laajempia kansalasipiirejä kytkemällä mukaan kulttuurimatkailu alueiden välillä.
Hankkeen konkreettinen tavoite on rakentaa yhteistoiminnatasuunnitelma tuleville vuosille 2019-2022. Hankkeeseen sisällytetään partnereiden jo vuosia jatkuneen yhteistyön vakiintuneet toimintamuodot sekä laventaa osallistujajoukkoa muihin kiinostuneisiin yhdistyksiin ja henkilöihin. Tavoitteena on kehittää partneiden ja näiden yhteistyökumppanien tapahtumista ja toiminnoista laajempia ihmisjoukkoja kiinnostavia elämyksellisiä kulttuurimatkailullisia tuotteita. Samoin tavoitteena on synkronoida aikataulullisesti ja ketjuttaa jo olemassa oleviä tapahtumia ja toimintoja kulttuurimatkailun kannalta toteuttamiskelpoisiksi ja laajempia joukkoja kiinnostaviksi kulttuurituotteiksi. Hanke tarjoaa Murmanskin Suomen ystäville ja alueen maaseutunuorten järjestön jäsenille mahdollisuuden luoda omakohtainen kontakti Suomeen, tutustua suomalaiseen kulttuuriin sekä vaalia venäläistä kulttuuriperinnettä Suomessa. Kulttuurifoorumin aikana laaditaan runkosuunnutelma, joka hyväksytään joulukuussa 2018, Ensimmäiset yhteiset hankkeet toteutetaan vuonna 2019. Esitämme hankkeen puitteissa vuonna 2019 toteutettavaksi seuraavia tapahtumia - yhdistysten edustajien tapaaminen joulukuussa 2018 Venäjällä - Yhdistysten edustajien tapaaminen helmikuussa 2019 Apatiitissa - venäläisten nuorten leiri Ajoksen ja Vallitunsaaren hautausmaiden ylläpitotalkoissa kesällä 2019. Leiriin liittyy suomalaiseen kulttuuriin perehdyttävä kiertoajelu sekä tutustuminen suomalaisiin kulttuurilaitoksiin ja suomalaiseen arkielämään - venäläisten osallistuminen ja kulttuuriesitys Suomi-Venäjä-Seuran Kemin osaston 75-vuotisjuhlaan 2019 - suomalaisten ryhmämatka tai Kemin osaston retki Murmnakiin elokuussa 2019. Kulttuuriteemana Murmanskin museot - tapaaminen Suomalais-venäläisessä kultturifoorumissa (mikäli hanke hyväksuytään foorumin ohjelmaan) - yhteisesiintyminen Kirovskin suomalaisessa tanssitapahtumassa joulukuussa 2019 Vuosina 2020-2022 toutettavat tapahtumat sovitaan kulttuurifoorumin keskusteluissa
Puheenjohtaja Rossiskij Sojuz celsckoi molodezhi, Murmanskin osasto, Varapuheenjohtaja Мурманская областная общественная организация "Друзья Финляндии" (МООО ДФ) Evgenija Lukovitskaja, rssmmurman@mail.ru, p. +7921 150 28 88, 9600251021
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake