Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Suomi-Venäjä-Seuran - Samfundet Finland-Ryssland Kemin osasto ry

Hallinnollinen alue/alueet:
Lapin
041/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
kansalaisjärjestötoiminta
Käsityöt, taidekäsityö
Kulttuurimatkailu
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Sirkus
Tanssi
Valokuva- ja videotaide
Kultuurimatkailu Kemin ja Kirovskin ystävyysjärjestöjen ja taiteen harrastajien virkistäjänä. Hankkeessa kehitetään Suomi-Venäjä-Seuran Kemin osaston ja Murmanskin alueen Kirovskin Suomen ystävien yhdistyksen ja Kirovskin kulttuuripalatsin sekä kaupunkien harrastajataitekijoiden yhteistyötä ja pyritään laatimaan joustava kulttuurivaihdon ja -matkailun runkosuunnitelma vuosille 2019-2022. Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat yhteiset suomalais-venäläiset taideleirit, kulttuuritilaisuudet, juhlat, näyttelykiertueet, musiikki- ja tassitapahtumat sekä yhteistyöhön osallistuvien yhdostysten ja järjestöjen säännölliset tapaamiset. Hankkeen tapahtumien laatua, merkittävyyttä ja mielenkiintoisuutta pyritään parantamaan ottamalla mukaan laajempia kansalasipiirejä kytkemällä mukaan kulttuurimatkailu kaupunkien välillä.
Hankkeen konkreettinen tavoite on rakentaa yhteistoiminnatasuunnitelma tuleville vuosille 2019-2022. Hankkeeseen sisällytetään partnereiden jo vuosia jatkuneen yhteistyön vakiintuneet toimintamuodot sekä laventaa osallistujajoukkoa muihin kiinostuneisiin yhdistyksiin ja henkilöihin. Tavoitteena on kehittää partneiden ja näiden yhteistyökumppanien tapahtumista ja toiminnoista laajempia ihmisjoukkoja kiinnostavia elämyksellisiä kulttuurimatkailullisia tuotteita. Samoin tavoitteena on synkronoida aikataulullisesti ja ketjuttaa jo olemassa oleviä tapahtumia ja toimintoja kulttuurimatkailun kannalta toteuttamiskelpoisiksi ja laajempia joukkoja kiinnostaviksi kulttuurituotteiksi. Hankkeen konkreettinen tavoite on rakentaa yhteistoiminnatasuunnitelma tuleville vuosille 2019-2022. Hankkeeseen sisällytetään partnereiden jo vuosia jatkuneen yhteistyön vakiintuneet toimintamuodot sekä laventaa osallistujajoukkoa muihin kiinostuneisiin yhdistyksiin ja henkilöihin. Tavoitteena on kehittää partneiden ja näiden yhteistyökumppanien tapahtumista ja toiminnoista laajempia ihmisjoukkoja kiinnostavia elämyksellisiä kulttuurimatkailullisia tuotteita. Samoin tavoitteena on synkronoida aikataulullisesti ja ketjuttaa jo olemassa oleviä tapahtumia ja toimintoja kulttuurimatkailun kannalta toteuttamiskelpoisiksi ja laajempia joukkoja kiinnostaviksi kulttuurituotteiksi. Hanke tarjoaa Murmanskin Suomen ystäville ja alueen maaseutunuoretn järjestön jäsenille mahdollisuuden luoda omakohtainen kontakti Suomeen, tutustua suomalaiseen kulttuuriin sekä vaalia venäläistä kulttuuriperinnettä Suomessa. Kulttuurifoorumin aikana laaditaan runkosuunnutelma, joka hyväksytään joulukuussa 2018, Ensimmäiset yhteiset hankkeet toteutetaan vuonna 2019. Esitämme hankkeen puitteissa vuonna 2019 toteutettavaksi seuraavia tapahtumia - yhdistysten edustajien tapaaminen joulukuussa 2018 Venäjällä - Yhdistysten edustajien tapaaminen helmikuussa 2019 Apatiitissa Kivinen Kukka -messujen yhteydessä - venäläisten nuorten leiri Ajoksen ja Vallitunsaaren hautausmaiden ylläpitotalkoissa kesällä 2019. Leiriin liittyy suomalaiseen kulttuuriin perehdyttävä kiertoajelu sekä tutustuminen suomalaisiin kulttuurilaitoksiin ja suomalaiseen arkielämään - Kirovskilaisen ohjelmaryhmän esiintyminen Suomi-Venäjä-Seuran Kemin osaston 75-vuotisjuhlassa 2019 - suomalaisten ryhmämatka tai Kemin osaston retki Kirovskiin joulukuussa 2019 ja osallistuminen Kirovskin suomalaisessa tanssitapahtumassa joulukuussa 2019 - tapaaminen Suomalais-venäläisessä kultturifoorumissa (mikäli hanke hyväksuytään foorumin ohjelmaan) - suomalaisen harrastajaryhmän osallistuminen Tundra - rockfestivaaleille Kirovskissa marraskuussa 2019 Vuosina 2020-2022 toutettavat tapahtumat sovitaan kulttuurifoorumin keskusteluissa Kulttuurifoorumin aikana laaditaan runkosuunnutelma, joka hyväksytään joulukuussa 2018, Ensimmäiset yhteiset hankkeet toteutetaan samoin 2018 joulukuussa Suomalaisten lavatanssien yhteydessä Kirovskissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomi-Venäjä-Seuran Kemin osaston venäläisten yhteystyökumppaien alueellista yhteistyötä, parantaa venäläisten kumppanien järjestämien tapahtumien markkinointia ja tunnettuutta Suomessa, laajentaa venäläisten partnerien kontaktipintoja Suomessa. Samoin suomalaisen panoksen kasvaessa venäläisten tapahtumissa lisäämme niiden paikallista ja alueellista mielenkiintoisuutta yleisön keskuudessa.
Kirovskin kaupungin kulttuuripaltasin apulaisjohtaja, Murmanskin alueen Suomen ystävien yhdistyksen puheenjohtaja Olga Shutilova puh: 8(81531) 32-278, +7 921 517-85-61 email: remeslo1995@mail.ru voshc@mail.ru
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake